Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden die u bij de boeking onderschrijft, regelen de juridische afspraken tussen u en de eigenaar van de camping Am Dreetzee, H.J.Döhring, hierna genoemd de verhuurder. Leest u deze voorwaarden zorgvuldig door.

 1. Aanmelding/boeking

Met uw aanmelding verzoekt u de verhuurder om het afsluiten van een overeenkomst voor het ter beschikking stellen van een standplaats of een bungalow.

Uw aanmelding kan schriftelijk of per fax, in uitzonderlijke gevallen ook mondeling of telefonisch,  worden gedaan. De aanmelding geldt ook voor alle door u op gegeven deelnemers.  U staat zowel voor uzelf, als voor de door u opgegeven deelnemers, in met betrekking tot de geldende contractuele verplichtingen.

De overeenkomst treedt in werking na ontvangst van de schriftelijke bevestiging.  Een mondelinge of telefonische bevestiging is alleen bindend in uitzonderlijke gevallen en met wederzijdse instemming.

 1. Prijzen


De vermelde prijzen komen overeen met de geldende tarieven.
Dit onder voorbehoud van wijzigingen en afwijkingen van individuele diensten die na het afsluiten van de overeenkomst noodzakelijk zijn en die wij niet vooraf konden voorzien.  Dit voor zover de wijzigingen of afwijkingen niet significant zijn of significante invloed hebben op de volledige overeenkomst

 • Wijzigingen in de standplaats

Voor een wijziging in de reisduur brengen wij € 30,00 in rekening voor elke wijziging. Wijzigingen  zijn uiterlijk tot 4 weken voor aankomst, alleen  schriftelijk of per fax mogelijk. De verhuurder behoudt zich het recht voor om bij wijziging van de reisduur een andere standplaats aan te bieden.

 1. Annulering door de klant bij een gereserveerde accommodatie


De betaling van de volledige prijs aan de verhuurder vindt uiterlijk acht weken voor de aankomstdatum plaats. Op zijn vroegst na bevestiging van de boeking en de ontvangst van de bijbehorende factuur van de verhuurder. Zonder volledige betaling van de factuur is er geen claim van de klant mogelijk en geen prestatieverplichting van de kant van de verhuurder.

De klant kan tot het begin van de vakantie door middel van een verklaring aan de Verhuurder de boeking annuleren. Als de klant annuleert of als hij het verblijf of standplaats niet accepteert, heeft de verhuurder recht op een compensatie voor administratie- en overige kosten.

Het staat de klant vrij om het bewijs te leveren dat in verband met de annulering geen of lagere kosten zijn ontstaan ​​dan die van de verhuurder in het pakket (zie hieronder) vermelde kosten. De verhuurder is niet verplicht om te zoeken naar een nieuwe klant voor het geplande verblijf.

Bij annulering betaalt de klant een vergoeding aan de verhuurder. Deze bedraagt:

4.1. Van de 40e tot de 20e dag voor aankomst 50% van de prijs, met een minimum

van € 50.

4.2. Van de 19e tot de 5e dag voor aankomst 80% van de prijs, met een minimum

van € 50.

4.3.Vanaf de 4e dag voor aankomst of no-show 100% van de prijs.

 

 1. Reservering van de standplaats

Na ontvangst van de schriftelijke aanmelding ontvangt de klant een schriftelijke bevestiging.

De gereserveerde standplaats wordt tot 19.00 uur op de dag van aankomst gratis bewaard. Betaling dient te geschieden op de dag van vertrek.

De standplaats wordt op de dag van vertrek voor 11.00 uur opgeleverd. Bij een vertrek op een later tijdstip kan de verhuurder een nabetaling verlangen.

 

 

 1. Annulering van een standplaats

Een gratis annulering van een standplaats kan tot 10 dagen voor aankomst. In geval van een latere annulering rekenen wij een vergoeding van € 30,00.

De annulering moet schriftelijk plaatsvinden.

Indien niet geannuleerd is, wordt de volledige prijs in rekening gebracht.

 

 1. Aansprakelijkheid

Onze contractuele aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van de gemaakte kosten. Voor schade die is ontstaan via bemiddeling door derden zijn wij niet aansprakelijk.

 

 1. Klachten

Ondanks alle inspanningen kunnen klachten helaas niet altijd volledig worden vermeden. Deze moeten onmiddellijk schriftelijk bij de verhuurder worden ingediend.

Als het probleem niet binnen een redelijke termijn naar tevredenheid is opgelost, kunt u binnen een maand na het einde van de reis een claim bij de verhuurder indienen voor niet-contractuele levering van de diensten.

Na het verstrijken van deze periode kunnen claims alleen worden ingediend als u zich buiten uw schuld niet aan de deadline hebt kunnen houden. Uw claims vervallen na drie maanden. De vervaldatum begint met het vertrek van de camping.

 

 1. Vervangende deelnemer

Tot het begin van de reis kan elke geregistreerde klant zich door een derde partij laten vervangen als hij ons hiervan in kennis stelt.

De verhuurder behoudt zich het recht voor om individuen niet op de camping toe te laten.

                                    

 1. Opzegging door de verhuurder
  In de volgende gevallen kan de verhuurder zich terugtrekken uit de overeenkomst vóór het begin van de vakantie of de overeenkomst beëindigen na aanvang van het verblijf:
  * Indien de klant in afwijking van het vierde lid van deze Algemene voorwaarden zijn betalingsverplichtingen aan de verhuurder niet nakomt, is de verhuurder gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. In dit geval zijn de voorschriften met betrekking tot annuleringskosten op grond van sectie 8 van toepassing.
  * Indien de klant of een van de personen die hem vergezellen zich ondanks de waarschuwingen van de verhuurder in strijd met de overeenkomst gedraagt, is de onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst gerechtvaardigd. In dit geval is het behouden van de volledige huurprijs door de verhuurder gerechtvaardigd. Extra kosten voor de terugreis zijn voor rekening van de klant.
  De camping verordening maakt deel uit van de algemene voorwaarden. Bij grove schending van de campingverordening heeft de verhuurder het recht om het contract te beëindigen.
 2. Huisdieren

Op de camping zijn alleen honden toegestaan, met uitzondering van

vechthonden. De hond moet overal op de camping aangelijnd zijn.

 

 1. Annulering door de verhuurder

Als de reis volledig of aanzienlijk wordt belemmerd, bedreigd of aangetast als gevolg van

overmacht (natuurrampen, oorlog, burgerlijke onrust), kan de verhuurder de overeenkomst

beeindigen.

 

Bildergalerie

Campingplatz Am Dreetzsee 1964
Campingplatz 1971

 

 

 

 

 

 

 

05. Juni 2019

das neueste Modell Satellitenschüssel; bei uns zur Zeit in Erprobung

 

31. Mai 2019

American pulled Pork Burger Essen

      

Ostern 2019

       

 

Osterfeuer im Schnee 2018

Wir waren dabei!

               

Ostern 2017

leckeres Brot aus dem Steinbackofen

 

Spieletag
Umwelttag 2017
Fledermauswanderung 2017

Aktuelles

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Sie dürfen grillen!

Jetzt neu für Sie!!

W-Lan kostenfrei

auf Grund der geringen Bandbreite kein Streamingdienst möglich!

Küstriner Bach nicht befahrbar! 

3000Grad Festival in Feldberg vom 09.08.- 11.08.

 

Map

Ligging

Lageplan

Veranstaltungen vor Ort

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Termine 2019

April

01. April

8.00 Uhr – 10.00 Uhr Laden geöffnet

19. April Gastronomie geöffnet

20. April 15.00 Uhr Puppentheater ” Emma Hühnchens Ostern, ein Eier-Abenteuer

21. April

10.00 Uhr “Der Osterhase war da!”

17.00 Uhr Osterfeuer an der Gaststätte

27. April

18.30 Uhr Wild aus dem Steinbackofen

31. Mai 18.30 Uhr Pulled Pork Burger aus dem Backofen

Juni

1. Juni

10.00 Uhr Pony reiten

10.00 Uhr Naturnah wandern

16.00 Uhr der Fischer räuchert frischen Fisch

19.00 Uhr Puppentheater “Geschichten aus der Murkelei” , nach Hans Fallada

8. Juni

10.00 Uhr Pony reiten

16.00 Uhr der Fischer räuchert frischen Fisch

19.00 Uhr Puppentheater , “Pinnocchio”

9. Juni

10.00 Uhr Naturnah wandern

22. Juni 19.00 Uhr Puppentheater, “Ein kleiner Sommernachtstraum”

29. Juni 19.00 Uhr Puppentheater, “Geschichten aus der Murkelei” , nach Hans Fallada

 ab 22. Juni – 24. August: 16.00 Uhr räuchert der Fischer jeden Samstag frischen Fisch

ab 24. Juni – 23. August

Montag- Samstag: Kinderanimation für Kinder von 6 – 12 Jahre

täglich wechselndes Prtogramm

z.B: Basteln, Sport, Natur erleben, Stockbrot am Lagerfeuer

ab. 26. Juni – 21. August: jeden Mittwoch von 10.00 Uhr – 11.00 Uhr Pony reiten

ab 27. Juni – 22. August jeden Donnerstag Naturnah Wandern um den Krüselinsee

Juli

04. Juli 10.00 Uhr Naturnah wandern

06. Juli 19.00 Uhr Puppentheater, “Vom Fischer und seiner Frau”

08. Juli 20.00 Uhr Lagerfeuerabend

10. Juli 10.00 Uhr Waldwanderung für Kinder von 6-12 Jahre

11. Juli 10.00 Uhr Naturnah wandern

13. Juli 19.00 Uhr Puppentheater, “Pinocchio”

17. Juli 19.00 Uhr Puppentheater

18. Juli 10.00 Uhr Naturnah wandern

20. Juli 19.00 Uhr Puppentheater

24. Juli 19.00 Uhr Puppentheater

24. Juli 10.00 Uhr Waldwanderung für Kinder von 6-12 Jahre

25. Juli 10.00 Uhr Naturnah wandern

27. Juli 19.00 Uhr Puppentheater

31. Juli 19.00 Uhr Puppentheater

August

01. August 10.00 Uhr Naturnah wandern

05. August 20.00 Uhr Lagerfeuerabend

07. August 10.00 Uhr Waldwanderung für Kinder von 6-12 Jahre

08. August 1000 Uhr Naturnah wandern

10. August 19.00 Uhr Puppentheater, “Geschichten aus der Murkelei” , nach Hans Fallada

15. August 10.00 Uhr Naturnah wandern

17. August 19.00 Uhr Puppentheater, “Pinocchio”

22. August 10.00 Uhr Naturnah wandern

24. August 19.00 Uhr Puppentheater, “Ein kleiner Sommernachtstraum”

September

28. September Wild aus dem Backofen

weitere Veranstaltungen befinden sich in Planung!

Änderungen vorbehalten!

Fishing

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Zum Fischereibereich Carwitz gehören 4 Seen, der Carwitz See, der Zansen, der Dreetzsee sowie der Wootzen. Das Seengebiet hat eine Gesamtfläche von 730 ha. Sie können vom Boot oder vom Ufer aus angeln.

Die Seen gehören zu Mecklenburg.

Angelkarte

Für die Ausstellung einer Angelkarte benötigen Sie einen bundesweit gültigen Fischereischein oder einen Touristenfischereischein für Mecklenburg.

Touristenfischereischeine für Mecklenburg einschließlich der mecklenburgischen Küsten können Sie in der Kurverwaltung in Feldberg für 24,00 € erwerben. Dieser ist für 28 Tage gültig.

Eine Angelkarte können Sie nach Vorlage eines gültigen Fischereischeines bei uns erwerben.

Sie haben die Möglichkeit sich am Bootsverleih ein Ruderboot auszuleihen.

Angelkarte für 3 Tage 20,00 €; 7 Tage 35,00 €, 14 Tage 45,00 €

In der gesamten Feldberger Seenlandschaft sind keine Verbrennungsmotoren zugelassen.

In den klaren Seen gibt es einen guten Fischbestand.

Hauptfischarten sind Hecht, Aal, Barsch, Schleie und Plötzen.

Es gibt keine Schonzeiten, eine ganzjährige Beangelung ist möglich.

Auszug aus der Angelberechtigung

Das Beangeln der Gewässer ist mit maximal:

 • 4 Handangeln
 • 1 Spinnangel mit 2 Friedfisch- oder 2 Raubfischangeln
 • 3 Köderfischangeln mit einer Friedfischangel
 • Senke erlaubt

Das Schleppen von künstlichen Ködern bzw. toten Köderfischen ist lt. Fischereigesetz erlaubt.

www.ferien-beim-fischer.de

Vissen

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Visgebied Carwitz bestaat uit het Carwitz-meer, de Zansen, de Dreetzsee en de Wootzen. Het merengebied heeft een totale oppervlakte van 730 ha. Je kunt vanaf de boot of vanaf de kust vissen.

De meren horen bij het land Mecklenburg

Visvergunning voor het Feldberger merengebied

Om te mogen vissen heeft u  een nationaal geldige visvergunning nodig of een visvergunning voor toeristen. U hebt geen licentie nodig.

Visvergunningen voor toeristen in Mecklenburg en de Mecklenburgse kust kunt u voor € 24 kopen bij de Kurverwaltung, Strelitzer Str. 42 in Feldberg. Deze vergunning is 28 dagen geldig.

Een viskaart is na het overleggen van deze visvergunning bij ons te verkrijgen en kost voor drie dagen € 20, voor zeven dagen € 35 en voor 14 dagen € 45.

Bij onze eigen bootverhuur kunt u een roeiboot huren.

In het Feldberger merengebied zijn motorboten niet toegestaan.

Het heldere water van de meren heeft een goed visbestand.

De hoofdvissoorten zijn snoek, paling, baars, zeelt en voorn.

Er mag gedurende het hele jaar gevist worden.

Bij de receptie van de camping informeren wij u graag over de mogelijkheden.

Belangrijke aanvulling. Om in de Feldberger meren met een electromotor te varen heeft u toestemming nodig. Deze toestemming kunt  verkrijgen bij de Gemeente Feldberger Seenlandschaft. De aanvraag voor deze toestemming kunt u via de website (https://gemeinde.feldberger-seenlandschaft.de) van de Gemeinde Feldberger Seenlandschaft aanvragen. U kunt daar een pdf bestand downloaden. De aanvraag moet uiterlijk 14 dagen voor aankomst schriftelijk worden ingediend.

www.ferien-beim-fischer.de

Angeln in Mecklenburg

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Fischereibereich Carwitz gehören 4 Seen, der Carwitz See, der Zansen, der Dreetzsee sowie der Wootzen. Das Seengebiet hat eine Gesamtfläche von 730 ha. Sie können vom Boot oder vom Ufer aus angeln.

Die Seen gehören zu Mecklenburg.

Angelkarte für die Feldberger Seenlandschaft

Für die Ausstellung einer Angelkarte benötigen Sie einen bundesweit gültigen Fischereischein oder einen Touristenfischereischein für Mecklenburg. Sie brauchen keine Lizenz.
Touristenfischereischeine für Mecklenburg einschließlich der mecklenburgischen Küsten können Sie in der Kurverwaltung in Feldberg für 24,00 € erwerben. Dieser ist für 28 Tage gültig.
Eine Angelkarte können Sie nach Vorlage eines gültigen Fischereischeines bei uns erwerben.
Sie haben die Möglichkeit sich am Bootsverleih ein Ruderboot auszuleihen.
Angelkarte für 3 Tage 20,00 €; 7 Tage 35,00 €, 14 Tage 45,00 €
In der gesamten Feldberger Seenlandschaft sind keine Verbrennungsmotoren zugelassen.
In den klaren Seen gibt es einen guten Fischbestand.
Hauptfischarten sind Hecht, Aal, Barsch, Schleie und Plötzen.
Es gibt keine Schonzeiten, eine ganzjährige Beangelung ist möglich.
Wichtiger Hinweis: um die Feldberger Seen mit Ihrem Elektromotor zu befahren, benötigen Sie eine Genehmigung. Die Genehmigung erhalten Sie in der Gemeinde Feldberger Seenlandschaft. Es ist möglich den Antrag auf Registrierung “Befahren der Feldberger Seen mit einem Motorfahrzeug” auf der Web-Site der Gemeinde Feldberger Seenlandschaft- Bürgerservice- Formulare als pdf Datei runter zu laden. Der Antrag muss spätestens 14 Tage vor Anreise schriftlich gestellt werden.
Auszug aus der Angelberechtigung
Das Beangeln der Gewässer ist mit maximal:4 Handangeln
• 1 Spinnangel mit 2 Friedfisch- oder 2 Raubfischangeln
• 3 Köderfischangeln mit einer Friedfischangel
• Senke erlaubt
Das Schleppen von künstlichen Ködern bzw. toten Köderfischen ist lt. Fischereigesetz
erlaubt.

www.ferien-beim-fischer.de

Diving

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Dive into one of the most beautiful dive lakes in Germany

Experience the adventure and the weightlessness with Andrè from the dive Luzindiver.

The lakes in the Feldberg Lakes are considered ideal for diving.

A good spot is the Dreetzsee. Dense and rich in species proliferate there, man-sized water plants. In between swimming pike, tench, perch and carp. For beginners and introductory dives of 10 m deep lake is particularly suitable.

Europe’s largest diving magazine chose the Dreetzsee the TOP waters of Germany.

Especially recommended is the Narrow Luzin, the visibility is 5-15 m, huge boulders and fallen trees in the water offers. He is a typical Rinnensee and up to 34 m deep.

Andrè Lattek the owner of der Tauchbasis ist von April bis Oktober auf dem Platz zu finden.

Hier können Sie Schnuppertauchen, Tauchgänge und Tauchkurse absolvieren.

Weiter Informationen unter www.luzindiver.de

Duiken

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Duiken in een van de mooiste meren van Duitsland

 

Beleef het avontuur van gewichtloosheid met Andre van de Duikschool Luzindiver

De meren in het Feldbergermerengebied gelden als ideaal duikgebied.

Een goed meer om te duien is de Dreetzsee. Dicht en veelzijdig met menshoge waterplanten. Daartussen zwemmen de vissoorten snoek, zeelt, voorn en baars. Het 10 meter  diepe meer is bijzonder geschikt voor beginnende duikers en om te snorkelen.

Europa’s grootste duiktijdschrift koos de Dreetzsee als een van de topwateren van Duitsland.

Bijzonder aan te raden is de Smalle Luzin, die zicht biedt tussen 5 en 15 m, grote rotsblokken en omgevallen bomen in het water. Het is een typisch trogmeer en tot 34 m diep

Andrè Lattek, de eigenaar van het duikcentrum, is te vinden op de camping van april tot oktober.

Bij hem kunt u snorkellessen en duikcursussen volgen.

Verdere informatie vindt u onder  www.luzindiver.de

Tauchen in Mecklenburg

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Abtauchen in einen der schönsten Tauchseen Deutschlands

Erlebe das Abenteuer und die Schwerelosigkeit mit Andrè von der Tauchbasis Luzindiver.

Die Seen in der Feldberger Seenlandschaft gelten als ideales Tauchrevier.

Ein gutes Revier ist der Dreetzsee. Dicht und artenreich wuchern dort mannshohe Wasserpflanzen. Dazwischen schwimmen Hechte, Schleie, Barsche und Karpfen. Für Anfänger und zum Schnuppertauchen ist der 10 m tiefe See besonders geeignet.

Europas größte Tauchzeitschrift wählte den Dreetzsee zu den TOP-Gewässern Deutschlands.

Besonders zu empfehlen ist der Schmale Luzin , der Sichtweiten zwischen 5 und 15 m, riesige Felsbrocken und ins Wasser gestürzte Bäume bietet. Er ist ein typischer Rinnensee und bis zu 34 m tief.

Andrè Lattek der Besitzer der Tauchbasis ist von April bis Oktober auf dem Platz zu finden.

Hier können Sie Schnuppertauchen, Tauchgänge und Tauchkurse absolvieren.

Weiter Informationen unter www.luzindiver.de

Boating

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Crystal-clear water. Just as it should be everywhere

In the Feldberg Lakes small streams join the many crystal clear lakes.

The Feldberg lakes are locked for internal combustion engines and so you are apart from some fishermen, anglers and sailors among themselves.
Small islands and bays invite you to take a break and cool down.

On our boat rentals you will get rowing boats, kayaks and Canadians, including life jackets.

Here are some examples for day trips

Category: Easy – For beginners

Tour 1:

from Dreetzsee through the neck to Carwitzsee and further into the Zansen

Tour 2:

from Dreetzsee through the neck into the Carwitzsee to portage the Bäk further into the Narrow Luzin to Feldberg

Category: Medium

Tour 3:

use in the Krüselinsee until after Lychen
The return transport takes over here after registration the company Schween
Phone: 039888/2562

Wichtig:

mehrere Umtragestellen, ein Bootswagen ist hier empfehlenswert, außerdem muss man den Pegelstand des Küstriner Bachs beachten, ab einem Pegelstand unter 30 ist der Bach nicht mehr befahrbar
Pegelinfo: 039888/64542

 

Weitere Touren

www.flussinfo.net

www.kajak-tours.de

www.kanumagazin.de

www.feldberger-seenlandschaft.de

www.treibholz.com

www.auf-nach-mv.de

www.ruhepuls.com

www.ranger-tours.de

Prices Boat Hire

Boat Type6 hours24 hours
Kajak Prijon 2- Sitzer14,00 €22,00 €
Kajak Prijon 2- Sitzer mit Steuer16,00 €25,00 €
Kajak 2 + (1 Kind) Sitzer12,00 €20,00 €
Kanadier 3- Sitzer12,00 €20,00 €
Ruderboot10,00 €15,00 €
Wassertreter18,00 €25,00 €
Fahrrad5,00 €8,00 €
Kindersitz1,50 €3,00 €

No rental ceilings and tons of rain.

Reservations are only possible on-site boat rentals.

Varen

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Kristalhelder water. Net zoals het overal zou moeten zijn

In de Feldberg Meren kleine stroompjes toetreden tot de vele kristalheldere meren.

De Feldberg meren zijn vergrendeld voor verbrandingsmotoren en dus je bent afgezien van enkele vissers, vissers en zeilers onderling.
Kleine eilanden en baaien nodigen u uit om een ​​pauze te nemen en af ​​te koelen.

Op onze boot huren vindt u roeiboten, kajaks en Canadezen, inclusiefzwemvesten krijgen.

Hier zijn enkele voorbeelden voor dagtochten

ategorie: Easy – Voor beginners

Tour 1:

van Dreetzsee door de nek naar Carwitzsee en verder in de Zansen

Tour 2:

van Dreetzsee door de hals in de Carwitzsee aan portage de Bäk verder in de Smalle Loezin naar Feldberg

Categorie: Medium

Tour 3:

Gebruik in Krüselinsee nadat Lychen
Het retourtransport neemt hier na aanmelding het bedrijf Schween
Telefoon: 039888/2562

Wichtig:

mehrere Umtragestellen, ein Bootswagen ist hier empfehlenswert, außerdem muss man den Pegelstand des Küstriner Bachs beachten, ab einem Pegelstand unter 30 ist der Bach nicht mehr befahrbar
Pegelinfo: 039888/64542

 

Meer touren

www.flussinfo.net

www.kajak-tours.de

www.kanumagazin.de

www.feldberger-seenlandschaft.de

www.treibholz.com

www.auf-nach-mv.de

www.ruhepuls.com

www.ranger-tours.de

Prijslijst bootverhuur

Type boot6 uur24 uur
Kajak Prijon 2- Sitzer14,00 €22,00 €
Kajak Prijon 2- Sitzer mit Steuer16,00 €25,00 €
Kajak 2 + (1 Kind) Sitzer12,00 €18,00 €
Kanadier 3- Sitzer12,00 €20,00 €
Ruderboot10,00 €15,00 €
Wassertreter15,00 €22,00 €
Fahrrad5,00 €8,00 €
Kindersitz1,50 €3,00 €

Geen huur plafonds en tonnen regen.

Reserveren kan alleen op het terrein van de bootverhuur.

Wasserwandern

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Glasklares Wasser. So, wie es überall sein sollte

In der Feldberger Seenlandschaft verbinden kleine Bäche die vielen glasklaren Seen.

Die Feldberger Seen sind für Verbrennungsmotoren gesperrt und so sind Sie abgesehen von einigen Fischern, Anglern und Seglern unter sich.
Kleine Inseln und Buchten laden hier zur Rast und Abkühlung ein.

An unserem Bootsverleih erhalten Sie Ruderboote, Kajaks und Kanadier inklusive Schwimmwesten. Preise finden sie weiter unten.

Wichtiger Hinweis: um die Feldberger Seen  mit Ihrem Elektromotor zu befahren, benötigen Sie eine Genehmigung. Die Genehmigung erhalten Sie in der Gemeinde Feldberger Seenlandschaft. Es ist möglich den Antrag auf Registrierung “Befahren der Feldberger Seen mit einem Motorfahrzeug” auf der Web-Site der Gemeinde Feldberger Seenlandschaft- Bürgerservice- Formulare als pdf Datei runter zu laden. Der Antrag muss spätestens 14 Tage vor Anreise schriftlich gestellt werden.

Beispiele für Tagestouren

Kategorie: leicht – Für Anfänger

Tour 1:

vom Dreetzsee durch den Hals zum Carwitzsee und weiter in den Zansen

Tour 2:

vom Dreetzsee durch den Hals in den Carwitzsee bis zur Umtragestelle der Bäk weiter in den Schmalen Luzin nach Feldberg

Kategorie: mittel

Tour 3:

einsetzen in den Krüselinsee bis nach Lychen
Den Rücktransport übernimmt hier nach Anmeldung die Firma Schween
Telefon:039888/2562

Wichtig:

mehrere Umtragestellen, ein Bootswagen ist hier empfehlenswert, außerdem muss man den Pegelstand des Küstriner Bachs beachten, ab einem Pegelstand unter 30 ist der Bach nicht mehr befahrbar
Pegelinfo: 039888/64542

 

Weitere Touren

www.flussinfo.net

www.feldberger-seenlandschaft.de

www.treibholz.com

www.ruhepuls.com

www.ranger-tours.de

Preisliste Bootsverleih

Bootstyp6 Stunden24 Stunden
Kajak Prijon 2- Sitzer14,00 €22,00 €
Kajak Prijon 2- Sitzer mit Steuer16,00 €25,00 €
Kajak 2 + (1 Kind) Sitzer12,00 €18,00 €
Kanadier 3- Sitzer12,00 €20,00 €
Ruderboot10,00 €15,00 €
Wassertreter15,00 €22,00 €
Fahrrad5,00 €8,00 €
Kindersitz1,50 €3,00 €

Kein Verleih von Regendecken und Tonnen.

Reservierungen sind nur vor Ort am Bootsverleih möglich.

Excursions & activities

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Go on a discovery tour

In the immediate vicinity you will find many interesting places to visit:

Thomsdorf – 3km

 • open stone church from the 13th Century
 • Thomsdorfer Kunstkaten, adorable gallery of pictures, graphics, sculptures, jewelry and picturesque garden
 • Kunsthandwerkerhof with Hofcafè, several times a year craft markets, pottery, felting after registration
 • Galerie Radecke exhibition of paintings and ceramics
 • Öko Hof im Winkel, Angebot von saisonalem Obst, Gemüse und Kräutern, Kräuterführungen

Rosenow – 8 km

Hardenbeck- 10 km

Buchenhain – 10 km

Boitzenburg – 15 km

 • Kirche St. Marien auf dem Berge
 • Offene Kirche aus dem 13. Jahrhundert mit 47 m hohem Turm
 • Klostermühle Boitzenburg aus dem 13. Jahrhundert, Techn. Denkmal und Museum
  – Ausstellung von landwirtschaftlichen Geräten und Maschinen, historische Müllerwohnung
  – Pfingstmontag: Nationaler Mühlentag
  – 1. Samstag im Oktober: Oldtimertreffen
 • Ruine vom Zisterziensernonnenkloster aus dem 13. Jahrhundert
 • Rundwanderweg Tiergarten
 • Schloss Boitzenburg (Neo-Renaissance-Schloss aus dem 13. Jahrhundert mit schönem Landschaftspark vom Gartenarchitekt Lennè um 1840 angelegt)
 • Turmbesteigungen und Besichtigungen jeden Samstag & Sonntag ab 14.00 Uhr möglich
 • Marstall Boitzenburg – Kaffeerösterei, offene Schokoladenmanufaktur, Schaubäckerei und Eismanufaktur
 • Offenes Denkmal
 • Gaststätte “Zum grünen Baum”
 • Mocca-Micheisbar

Deutschlands schönster Wanderweg 2009

Carwitz – 3 km

 • Findlingsgarten
 • Als Symbol einer Bürgerinitiative (“Aufbruch-Carwitz-Thomsdorf”) gegen einen geplanten Kiesabbau
 • Hans- Fallada Museum und Ruhestätte
 • Musikscheune & Eiscafè Carwitz
 • Cafègarten Sommerliebe “leckerer selbst gebackener Kuchen”
 • Schäferei Hullerbusch – Hofladen und Imbiss

Wittenhagen – 6 km

 • Reiterhof Nicole Berg
 • Kunsthalle Wittenhagen Malereien, Graphiken
 • Gutsladen Gut Conow

Feldberg – 6 km

 • www.feldberger-seenlandschaft.de
 • Heimatstube
 • Hus un Hoff , Arbeiten und Leben auf dem Lande
 • Waldmuseum Lütt Holthus- ein Museum zum Anfassen in Lüttenhagen
 • Eiszeitwerkstatt Wittenhagen, „Schätze aus dem Kies“
 • Wasserski und Schnupperkurse
 • Geführte Quadtouren
 • Bowlingcenter Manzel

Lychen – 20 km

Fürstenberg – ca. 35 km

Templin – ca. 35 km

Burg Stargard – 20 km

Prenzlau – 30 km

Windmühlenstadt Woldegk – 20 km

Neustrelitz – 35 km

Excursies & activiteiten

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
 • Ga op ontdekking

  In de direkte omgeving van onze camping zijn veel interessant uitstapjes te maken.

  Thomsdorf – 3 km

  • Open Veldsteenkerk uit de 13de eeuw
  • Thomsdorfer Kunstkaten , Kunstgalerie met foto‘s, grafieken, schilderijen, sieraden enz.
  • Kunsthandwerkerhof mit Hofcafè, Kunstwerkplaats met café. Er is meerdere keren per jaar een markt met kunsthandwerk. Pottenbakken en vilten na aanmelding
  • Galerie Radecke, tentoonstelling met foto’s en keramiek
  • Öko Hof im Winkel, Aanbod van seizoensgebonden fruit, groenten en kruiden. Er worden ook kruidenwandelingen georganiseerd.

  Rosenow – 8 km

  Hardenbeck- 10 km

  Buchenhain – 10 km

  Boitzenburg – 15 km

  • Kerk St. Marien auf dem Berge
  • Offene Kirche Open kerk uit de 13de eeuw met een 47 meter hoge toren
  • Klostermühle Boitzenburg Kloostermolen uit de 13de eeuw, Techn. Denkmal und Museum
   – Tentoonstelling van landbouwgereedschap en -machines en historische molenaarswoning
   – Pinkersterzondag: Nationale Molendag
   – Eerste zaterdag van oktober: Oldtimerbeurs
  • Mocca-Micheisbar, horecagelegenheid

  Duitslands mooiste wandelroute 2009

   

  Carwitz – 3 km

  • Findlingsgarten, verzameling veldstenen uit de ijstijd
  • Als symbool van een burgerinitiatief (“Aufbruch-Carwitz-Thomsdorf”) tegen een geplande grintfabriek
  • Hans- Fallada Museum und Ruhestätte
  • Musikscheune – Horecagelegenheid met in het weekend live muziek
  • Eiscafè Carwitz voor de ijsliefhebber
  • Cafètuin Sommerliebe met lekker zelfgebakken gebak
  • Schäferei Hullerbusch – Hofladen und Imbiss

  Wittenhagen – 6 km

  • Reiterhof Nicole Berg: manege
  • Kunsthalle Wittenhagen: galerie met schilderijen en grafieken

  Feldberg – 6 km

  • www.feldberger-seenlandschaft.de
  • Heimatstube
  • Hus un Hoff  “Arbeiten und Leben auf dem Lande”
  • Waldmuseum Lütt Holthus- ein Museum zum Anfassen in Lüttenhagen
  • Eiszeitwerkstatt Wittenhagen, „Schätze aus dem Kies“
  • Wasserski und Schnupperku
  • Begeleide rondleidingen per quad
  • Quaki- Spielhof
  • Bowlingcenter Manzel

  Lychen – 20 km

  Fürstenberg – ca. 35 km

  Templin – ca. 35 km

Ausflüge & Aktivangebote

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Gehen Sie auf Entdeckungstour

In der direkten Umgebung unseres Campingplatzes finden Sie viele interessante Ausflugsziele:

Thomsdorf – 3 km

 • offene Feldsteinkirche aus dem 13. Jahrhundert
 • Thomsdorfer Kunstkaten , entzückende Galerie mit Bildern, Grafiken, Plastiken, Schmuck und malerischem Garten
 • Kunsthandwerkerhof mit Hofcafè, mehrmals im Jahr Kunsthandwerkermärkte,
  töpfern, filzen nach Anmeldung
 • Galerie Radecke Ausstellung mit Bildern und Keramik
 • Öko Hof im Winkel, Angebot von saisonalem Obst, Gemüse und Kräutern, Kräuterführungen

Rosenow – 8 km

 • Ausstellung von Sabine Eckhorn, Bilder- Skulpturen- Objekte

Hardenbeck- 10 km

Buchenhain – 10 km

Boitzenburg – 15 km

 • Kirche St. Marien auf dem Berge
 • Offene Kirche aus dem 13. Jahrhundert mit 47 m hohem Turm
 • Klostermühle Boitzenburg aus dem 13. Jahrhundert, Techn. Denkmal und Museum
  – Ausstellung von landwirtschaftlichen Geräten und Maschinen, historische Müllerwohnung
  – Pfingstmontag: Nationaler Mühlentag
  – 1. Samstag im Oktober: Oldtimertreffen
 • Ruine vom Zisterziensernonnenkloster aus dem 13. Jahrhundert
 • Rundwanderweg Tiergarten
 • Schloss Boitzenburg (Neo-Renaissance-Schloss aus dem 13. Jahrhundert mit schönem Landschaftspark vom Gartenarchitekt Lennè um 1840 angelegt)
 • Turmbesteigungen und Besichtigungen jeden Samstag & Sonntag ab 14.00 Uhr möglich
 • Marstall Boitzenburg – Kaffeerösterei, offene Schokoladenmanufaktur, Schaubäckerei und Eismanufaktur
 • Offenes Denkmal
 • Gaststätte “Zum grünen Baum”
 • Mocca-Micheisbar

Deutschlands schönster Wanderweg 2009

Carwitz – 3 km

 • Findlingsgarten
 • Als Symbol einer Bürgerinitiative (“Aufbruch-Carwitz-Thomsdorf”) gegen einen geplanten Kiesabbau
 • Hans- Fallada Museum und Ruhestätte
 • Musikscheune – wöchentlich live Musik
 • Eiscafè Carwitz
 • Cafègarten Sommerliebe “leckerer selbst gebackener Kuchen”
 • Schäferei Hullerbusch – Hofladen und Imbiss

Wittenhagen – 6 km

 • Reiterhof Nicole Berg
 • Kunsthalle Wittenhagen Malereien, Graphiken

Feldberg – 6 km

 • www.feldberger-seenlandschaft.de
 • Heimatstube
 • Hus un Hoff  “Arbeiten und Leben auf dem Lande”
 • Waldmuseum Lütt Holthus- ein Museum zum Anfassen in Lüttenhagen
 • Eiszeitwerkstatt Wittenhagen, „Schätze aus dem Kies“
 • Wasserski und Schnupperkurse
 • Geführte Quadtouren
 • Quaki- Spielhof
 • Bowlingcenter Manzel

Lychen – 20 km

Fürstenberg – ca. 35 km

 • Mahn- und Gedenkstätten Ravensbrück

Templin – ca. 35 km

Burg Stargard – 20 km

Windmühlenstadt Woldegk – 20 km

Neustrelitz – 35 km

Activities

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Bei uns ist immer was los!

Activiteiten

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Bij ons valt veel te beleven!

Aktivitäten

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Bei uns ist immer was los!

Ferienhaus in Thomsdorf

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Beschreibung

Thomsdorf ist ein 130 Seelendorf, gelegen am Carwitzer See, zum Naturpark “Uckermärkische Seen” gehörend. Das Ferienhaus steht auf dem Hof des Grundstücks Dorfstraße 5 in 2. Reihe. Sie genießen in Richtung Westen einen herrlichen Blick über die Felder, und manchen schönen Sonnenuntergang.

In den 60 m² des Ferienhauses können bis zu 5 Personen übernachten. Es ist mit einem Flur, Abstellkammer, Wohnzimmer mit integrierter Küche, 3 Schlafzimmer und einem WC/Dusche ausgestattet. Das Wohnzimmer ist mit Parkett ausgelegt, es beinhaltet eine Couch mit Tisch, TV, Radio sowie eine Essecke. In der Küchenzeile ist ausreichend Geschirr für 6 Personen vorhanden. Sie finden einen Herd mit Backofen, Kühlschrank, Kaffeemaschine und Toaster vor. Ein Schlafzimmer ist mit einem Doppelbett, ein Schlafzimmer mit einem Etagenbett und ein Schlafzimmer mit einer Liege und einem Kinderbett ausgestattet.

Zum Haus gehört eine Grillecke mit Gartenmöbeln, ein Grill und eine Kleinkinderspielecke.

Ein Ruderboot steht Ihnen kostenlos am Carwitzer See zur Verfügung.

Nehmen Sie bitte telefonisch mit uns Verbindung auf: 01629411310

Angelmöglichkeiten

Von Thomsdorf aus können Sie zusammenhängend eine Fläche von 700 ha befischen, und zwar auf folgenden Seen:

 Größegrößte Tiefe
Carwitzer See397 ha35 m
Zansen188 ha41 m
Wootzen39 ha10 m
Dreetz76 ha10 m

Angelkarten können Sie bei uns nach vorheriger Absprache erhalten, Voraussetzung ist ein gültiger Fischereischein.

Angelkarte für 7 Tage 35,00 €

Preise 2017, aktuelle Preise erfragen Sie bitte unter 01629411310

Ferienhaus in Thomsdorf

01. Januar
09. Mai - 24. Juni
24. Juni - 31. August
01. September - 31. Dezember
 
Endreinigung - ab 6 Übernachtungen inklusive

Haustiere nicht erlaubt

Holiday Home in Thomsdorf

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Description

Thom village is a 130-soul village, located on Carwitz lake, a nature park “Uckermärkische lakes” belong. The house stands in the yard of the property in the village street 5 second Series. They enjoy a wonderful view to the west across the fields, and some beautiful sunset.

In the 60 m of the cottage can sleep up to 5 people. It is equipped with a hallway, utility room, living room with integrated kitchen, three bedrooms and a bathroom / shower. The living room has parquet flooring, it includes a sofa with table, satellite TV, radio, and a dining area. In the kitchen enough dishes for 6 persons is available. You will find a cooker with oven, refrigerator, coffee maker and toaster. One bedroom has a double bed, a bedroom with a bunk bed and a bedroom with a couch and a cot.

All rooms are heated. The house has a barbecue area with garden furniture, a barbecue and a small children’s play area.

Fishing

From Thom village, you can coherently exploiting an area of ​​700 ha, on the following lakes

 Sizegreatest depth
Carwitzer See397 ha35 m
Zansen188 ha41 m
Wootzen39 ha10 m
Dreetz76 ha10 m

Fishing permits can be obtained from us by prior arrangement, advance settingung ist ein gültiger Fischereischein.

Angelkarte für 7 Tage 35,00 €

Preise 2017

Ferienhaus in Thomsdorf

01. Januar - 19. Mai€ 40,00
19. Mai - 24. Juni€ 50,00
24. Juni - 31. August€ 65,00
01. September - 31. Dezember€ 40,00
 
Endreinigung - ab 6 Übernachtungen inklusive€ 40,00

Haustiere nicht erlaubt

Vakantiehuis in Thomsdorf

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Beschrijving

Thoms Village is een 130-soul dorp, gelegen op Carwitzer meer, “Uckermärkische Meren” behoren tot het natuurpark. Het huis staat in de tuin van het pand dorpsstraat in 5 seconden Series. Geniet in het westen een prachtig uitzicht over de velden en een aantal prachtige zonsondergang.

In de 60 m² vakantiehuis is geschikt voor maximaal 5 personen. Het is 3 slaapkamers en een badkamer / douche met een hal, berging, woonkamer met geïntegreerde keuken. De woonkamer heeft een parketvloer, het bevat een bank met tafel, satelliet-tv, radio en een eethoek. In de keuken is veel gerechten voor 6 personen beschikbaar. U vindt er een kachel voordat vinden met oven, koelkast, koffiezetapparaat en een broodrooster. Een slaapkamer is ingericht met een tweepersoonsbed, een slaapkamer met een stapelbed en een slaapkamer met een bed en een kinderbed.

Alle kamers worden verwarmd. Het huis heeft een barbecue met tuinmeubelen, een barbecue en een speeltuin voor kleine kinderen.

Visvangst

Van Thom dorp, kunt u coherent exploiteren een oppervlakte van 700 ha, op de volgende meren

 Maatdiepste
Carwitzer See397 ha35 m
Zansen188 ha41 m
Wootzen39 ha10 m
Dreetz76 ha10 m

Visvergunningen, kunnen bij ons verkregen worden op afspraak, vooraf instellingung ist ein gültiger Fischereischein.

Angelkarte für 7 Tage 35,00 €

Preise 2017

Ferienhaus in Thomsdorf

01. Januar - 19. Mai€ 40,00
19. Mai - 24. Juni€ 50,00
24. Juni - 31. August€ 65,00
01. September - 31. Dezember€ 40,00
 
Endreinigung - ab 6 Übernachtungen inklusive€ 40,00

Haustiere nicht erlaubt

Camping barrel

Slide background

Slide background

Slide background

Ausstattung

Unsere 3 Campingfässer stehen ca. 150 m entfernt zum See und sind für je 2 Personen vorgesehen.

Im Fass befindet sich ein Doppelbett.

Unter dem Doppelbett läßt sich ein Tisch nach vorne ziehen und zu beiden Seiten befinden sich Sitzbänke.

Für kühlere Tage ist eine Heizung mit integriert.

Preise 2017

Campingfass für 2 Personen

01. April - 09. Mai€ 32,00
09. Mai - 22. Mai€ 38,00
22. Mai - 29. Juni€ 32,00
29. Juni - 25. August€ 38,00
25. August - 15.Oktober€ 32,00
 
Endreinigung€ 15,00

Im Preis enthalten sind die Nebenkosten, die Bettwäsche und der Pkw-Stellplatz.

Duschen nach Einheiten 3 Minuten ca. 0,50 €

Haustier nicht erlaubt

Kaution: 50,00 € muss hinterlegt werden

Camping vaat

Slide background

Slide background

Slide background

Uitrusting

Kamperen in een vat. Onze drie campingvaten staan 150 meter van het meer.

In het vat staat een tweepersoonsbed.

Onder het bed bevindt zich een tafel die u naar voren kunt trekken. Aan beide kanten is een bank.

Er is ook verwarming aanwezig.

 

Campingvat voor twee personen

In de prijs zijn de extra kosten van het wassen van het beddengoed en de parkeerplaats voor de auto inbegrepen.

Reserveringen tot vier vier overnachtingen in de periode van juni tot augustus zijn alleen kort voor de gewenste aankomstdatum mogelijk.

Douchen per eenheid van drie minuten kost € 0,50

Huisdier is niet toegestaan

Borg van € 50 moet vooraf betaald worden

01. April - 29. Mai€ 32,00
29. Mai - 11. Juni€ 38,00
11. Juni - 21. Juni€ 32,00
21. Juni - 25. August€ 38,00
25. August - 15.Oktober€ 32,00
 
Endreinigung€ 15,00

 

Campingfass

Slide background

Slide background

Slide background

Ausstattung

Unsere 3 Campingfässer stehen ca. 150 m entfernt zum See und sind für je 2 Personen vorgesehen.

Im Fass befindet sich ein Doppelbett.

Unter dem Doppelbett läßt sich ein Tisch nach vorne ziehen und zu beiden Seiten befinden sich Sitzbänke.

Für kühlere Tage ist eine Heizung mit integriert.

Preise 2019

Campingfass für 2 Personen

01. April - 29. Mai€ 32,00
29. Mai - 11. Juni€ 38,00
11. Juni - 21. Juni€ 32,00
21. Juni - 25. August€ 38,00
25. August - 15.Oktober€ 32,00
 
Endreinigung€ 15,00

Im Preis enthalten sind die Nebenkosten, die Bettwäsche und der Pkw-Stellplatz.

Reservierungen bis zu 4 Übernachtungen in der Zeit von Juni bis August nehmen wir nur kurzfristig entgegen.

Duschen nach Einheiten 3 Minuten ca. 0,50 €

Haustier nicht erlaubt

Kaution: 50,00 € muss hinterlegt werden

Mobile home

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Description

Our mobile home is situated approximately 30 m from the lake.

It is designed for 4 people and are fully equipped with kitchen utensils and linens.

The interior is simple and functional.

It is available 1 bedroom with double bed and a small bedroom with a bunk bed. The bunk beds have a width of about 70 cm.

A seating area completes the setup.

The mobile homes are heated and equipped with color TV.

A spacious covered terrace overlooking the lake is also available.

Additional camping table, chairs and a barbecue are available.

In the mobile home, a wash basin and toilet is integrated.

For showering the toilet block can be consulted.

Preise 2017

Mobilheim pro Übernachtung

15. April - 24. Mai€ 42,00
24. Mai - 06. Juni€ 52,00
06. Juni - 23. Juni€ 42,00
23. Juni - 25. August€ 52,00
25. August - 15.Oktober€ 42,00
 
Endreinigung - ab 6 Übernachtungen inklusive€ 25,00
Haustier nur nach Absprache möglich, pro Übernachtung€ 10,00

Haustiere in der Hauptsaison nicht möglich.

Alle Preise inklusive MwSt., Bettwäsche, Strom, Pkw.

Das Mobilheim stellt eine Alternative zum Zelten dar. Es ist nicht vergleichbar mit unseren Ferienhäusern.

Stacaravans

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Beschrijving

Onze stacaravan is gelegen op ongeveer 30 m van het meer.

Het is ontworpen voor 4 personen en zijn volledig uitgerust met keukengerei en beddengoed.

Het interieur is eenvoudig en functioneel.

Het is beschikbaar 1 slaapkamer met een tweepersoonsbed en een kleine slaapkamer met een stapelbed. De stapelbedden hebben een breedte van ongeveer 70 cm.

Een zithoek de setup is voltooid.

De stacaravans zijn verwarmd en uitgerust met een kleurentelevisie.

Een ruim overdekt terras met uitzicht op het meer is ook beschikbaar.

Extra camping tafel, stoelen en een barbecue zijn beschikbaar.

In de stacaravan is een wastafel en toilet geïntegreerd.

Voor het douchen het toilet blok kan worden geraadpleegd.

Preise 2017

Mobilheim pro Übernachtung

15. April - 24. Mai€ 42,00
24. Mai - 06. Juni€ 52,00
06. Juni - 23. Juni€ 42,00
23. Juni - 25. August€ 52,00
25. August - 15.Oktober€ 42,00
 
Endreinigung - ab 6 Übernachtungen inklusive€ 25,00
Haustier nur nach Absprache möglich, pro Übernachtung€ 10,00

Haustiere in der Hauptsaison nicht möglich.

Alle Preise inklusive MwSt., Bettwäsche, Strom, Pkw.

Das Mobilheim stellt eine Alternative zum Zelten dar. Es ist nicht vergleichbar mit unseren Ferienhäusern.

Mobilheim

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Ausstattung

2019 ist eine Reservierung für Juni, Juli & August nicht möglich

Unser Mobilheim steht ca. 30 m vom See entfernt.

Es ist für 4 Personen vorgesehen und komplett ausgestattet mit Küche, Geschirr und Bettwäsche.

Die Einrichtung ist einfach und zweckmäßig.

Es steht Ihnen 1 Schlafraum mit Doppelbett und ein kleiner Schlafraum mit einem Etagenbett zur Verfügung. Die Etagenbetten haben eine Breite von ca. 70 cm.

Eine Sitzecke vervollständigt die Einrichtung.

Das Mobilheim ist beheizbar und mit Farb- TV ausgestattet.

Eine großzügige überdachte Terrasse mit Blick auf dem See ist ebenfalls vorhanden.

Außerdem stehen Ihnen Campingtisch, Stühle sowie ein Grill zur Verfügung.

In dem Mobilheim ist eine Waschgelegenheit sowie WC integriert.

Zum Duschen kann das Sanitärgebäude aufgesucht werden.

Preise 2019

Mobilheim pro Übernachtung

15. April - 29. Mai€ 42,00
29. Mai - 21. Juni€ 52,00
21. Juni - 30. Augustkeine Vermietung
30. August - 15.Oktober€ 42,00
Endreinigung - ab 7 Übernachtungen inklusive€ 30,00
Haustier nur nach Absprache möglich, pro Übernachtung€ 10,00

Haustiere in der Hauptsaison nicht gestattet.

Alle Preise inklusive MwSt., Bettwäsche, Strom, Pkw.

Das Mobilheim stellt eine Alternative zum Zelten dar. Es ist nicht vergleichbar mit unseren Ferienhäusern.

Holiday homes for 6 persons

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Das Ferienhaus befinden sich am Ostufer des Dreetzsee in Randlage unseres Campingplatzes “Am Dreetzsee”. Es liegt ca. 30 m vom Wasser entfernt und Sie haben von der Terrasse aus einen herrlichen Seeblick.

Ausstattung

Unser Ferienhaus hat ca. 47 m² Wohnfläche und bietet bis zu 6 Personen eine Schlafmöglichkeit. Es ist mit einer Wohnküche, einem Schlafzimmer mit Doppelbett, zwei Schlafzimmern mit Etagenbetten sowie einem Bad ausgestattet. Alle Räume sind beheizbar, so dass Sie sich auch an kühleren Tagen wohl fühlen werden. Dusche und WC mit Fußbodenheizung runden den Komfort ab. Zum Ferienhaus gehört eine Terrasse mit Sitzgelegenheiten und Grill.

Preise 2017

Belegung bis zu 4 Personen pro Übernachtung

01. April - 06. Mai€ 55,00
06. Mai - 29. Juni€ 80,00
29. Juni - 25. August€ 95,00
25. August - 31.Oktober€ 55,00
 
Endreinigung - ab 7 Übernachtungen inklusive€ 55,00
Jede weitere Person€ 10,00

Alle Preise incl. MwSt., Bettwäsche, Strom, Wasser & Pkw- Stellplatz.

Die Mitnahme von Haustieren ist nicht gestattet.

Vakantiehuizen voor 6 personen

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Das Ferienhaus befinden sich am Ostufer des Dreetzsee in Randlage unseres Campingplatzes “Am Dreetzsee”. Es liegt ca. 30 m vom Wasser entfernt und Sie haben von der Terrasse aus einen herrlichen Seeblick.

Ausstattung

Unser Ferienhaus hat ca. 47 m² Wohnfläche und bietet bis zu 6 Personen eine Schlafmöglichkeit. Es ist mit einer Wohnküche, einem Schlafzimmer mit Doppelbett, zwei Schlafzimmern mit Etagenbetten sowie einem Bad ausgestattet. Alle Räume sind beheizbar, so dass Sie sich auch an kühleren Tagen wohl fühlen werden. Dusche und WC mit Fußbodenheizung runden den Komfort ab. Zum Ferienhaus gehört eine Terrasse mit Sitzgelegenheiten und Grill.

Preise 2017

Belegung bis zu 4 Personen pro Übernachtung

01. April - 06. Mai€ 55,00
06. Mai - 29. Juni€ 80,00
29. Juni - 25. August€ 95,00
25. August - 31.Oktober€ 55,00
 
Endreinigung - ab 7 Übernachtungen inklusive€ 55,00
Jede weitere Person€ 10,00

Alle Preise incl. MwSt., Bettwäsche, Strom, Wasser & Pkw- Stellplatz.

Die Mitnahme von Haustieren ist nicht gestattet.

Ferienhaus für 6 Personen

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Unser Ferienhaus hat ca. 47 m² Wohnfläche und bietet bis zu 6 Personen eine Schlafmöglichkeit. Es ist mit einer Wohnküche, einem Schlafzimmer mit Doppelbett, zwei Schlafzimmern mit Etagenbetten sowie einem Bad ausgestattet. Alle Räume sind beheizbar, so dass Sie sich auch an kühleren Tagen wohl fühlen werden. Dusche und WC mit Fußbodenheizung runden den Komfort ab. Zum Ferienhaus gehört eine Terrasse mit Sitzgelegenheiten und Grill.

Preise 2019

Belegung bis zu 4 Personen pro Übernachtung

01. April - 05. Mai€ 55,00
05. Mai - 21. Juni€ 80,00
21. Juni - 25. August€ 95,00
25. August - 31.Oktober€ 60,00
 
Endreinigung - ab 7 Übernachtungen inklusive€ 55,00
Jede weitere Person€ 10,00

Alle Preise incl. MwSt., Bettwäsche, Strom, Wasser & Pkw- Stellplatz.

Reservierungen bis zu 4 Übernachtungen nehmen wir nur kurzfristig entgegen.

Die Mitnahme von Haustieren ist nicht gestattet.

Ferienhaus für 4 Personen

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Unsere gemütlich eingerichteten Holzhäuser befinden sich am Ostufer des Dreetzsee in Randlage unseres Campingplatzes “Am Dreetzsee”. Die Häuser liegen auf zum See gerichteten Terrassen unter einem lichten Kiefernbestand.

Ausstattung

Unsere Holzhäuser haben 45 m² Wohnfläche und bieten jeweils bis zu vier Personen Schlafmöglichkeiten. Jedes Haus besitzt ein Wohnzimmer mit Sofaecke und TV , eine im Wohnzimmer integrierte Küchenzeile, die mit Toaster und Kaffeemaschine ausgestattet ist. Ein Schlafzimmer mit Doppelbett und einen offenen Schlafboden für zwei Personen, der über eine Leiter im Wohnzimmer zu erreichen ist, sind ebenfalls in jedem Haus vorhanden. Dusche und WC mit Fußbodenheizung runden den Komfort der Häuser ab. Zum jedem Holzhaus gehört eine überdachte Terasse mit Sitzgelegenheiten und Grill.

Preise 2019

Ferienhaus für 4 Personen pro Übernachtung

06 Januar - 05. Mai€ 50,00
05. Mai - 21. Juni€ 75,00
21. Juni - 25. August€ 85,00
25. August - 31.Oktober€ 55,00
31.Oktober - 22.Dezember€ 50,00
22. Dezember - 06. Januar€ 55,00
 
Endreinigung - ab 7 Übernachtungen inklusive€ 50,00
Haustier je Übernachtung, nur nach Anmeldung€ 10,00

In den Monaten November bis 26. März Sparwochen!
7 Übernachtungen 220,00 €, ausgenommen Weihnachten, Silvester

Reservierungen bis zu 4 Übernachtungen nehmen wir nur kurzfristig entgegen.

Die Mitnahme von Haustieren ist nur nach Absprache möglich. In der Hauptsaison ist das Mitbringen von Haustieren nicht gestattet.

Holiday homes for 4 persons

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Unsere gemütlich eingerichteten Holzhäuser befinden sich am Ostufer des Dreetzsee in Randlage unseres Campingplatzes “Am Dreetzsee”. Die Häuser liegen auf zum See gerichteten Terrassen unter einem lichten Kiefernbestand.

Ausstattung

Unsere Holzhäuser haben 45 m² Wohnfläche und bieten jeweils bis zu vier Personen Schlafmöglichkeiten. Jedes Haus besitzt ein Wohnzimmer mit Sofaecke und TV , eine im Wohnzimmer integrierte Küchenzeile, die mit Toaster und Kaffeemaschine ausgestattet ist. Ein Schlafzimmer mit Doppelbett und einen offenen Schlafboden für zwei Personen, der über eine Leiter im Wohnzimmer zu erreichen ist, sind ebenfalls in jedem Haus vorhanden. Dusche und WC mit Fußbodenheizung runden den Komfort der Häuser ab. Zum jedem Holzhaus gehört eine überdachte Terasse mit Sitzgelegenheiten und Grill.

Preise 2017

Ferienhaus für 4 Personen pro Übernachtung

04. Januar - 06. Mai€ 50,00
06. Mai - 29. Juni€ 75,00
29. Juni - 25. August€ 85,00
25. August - 31.Oktober€ 55,00
31.Oktober - 22.Dezember€ 50,00
22. Dezember - 03. Januar€ 55,00
 
Endreinigung - ab 7 Übernachtungen inklusive€ 50,00
Haustier je Übernachtung, nur nach Anmeldung€ 10,00

In den Monaten November bis 28. März Sparwochen!
7 Übernachtungen 220,00 €, ausgenommen Weihnachten, Silvester

Die Mitnahme von Haustieren ist nur nach Absprache möglich. In der Hauptsaison ist das Mitbringen von Haustieren nicht gestattet.

Vakantiehuizen voor 4 personen

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Houten huizen           

Onze knus ingerichte houten huizen bevinden zich aan de oostoever van de Dreetzsee aan de rand van de camping Am Dreetzsee De huizen liggen op naar het meer gerichte terrassen tussen de dennenbomen.

Uitrusting
Onze houten huizen hebben een woonoppervlak van 45 m² en zijn geschikt voor maximaal vier personen. Elk huis heeft een woonkamer met een bank en een tv, een ingebouwde keuken in de woonkamer. De keuken is uitgerust met een broodrooster en een koffiezetapparaat. Verder is er een slaapkamer met een tweepersoonsbed en een open slaapzolder voor twee personen, bereikbaar via een ladder in de woonkamer. De douche met toilet met vloerverwarming completeert het comfort van de huizen. Elk houten huis heeft een overdekt terras met zitplaatsen en een barbecue.

Preise 2019

Ferienhaus für 4 Personen pro Übernachtung

04. Januar - 06. Mai€ 50,00
06. Mai - 29. Juni€ 75,00
29. Juni - 25. August€ 85,00
25. August - 31.Oktober€ 55,00
31.Oktober - 22.Dezember€ 50,00
22. Dezember - 03. Januar€ 55,00
 
Endreinigung - ab 7 Übernachtungen inklusive€ 50,00
Haustier je Übernachtung, nur nach Anmeldung€ 10,00

Die Mitnahme von Haustieren ist nur nach Absprache möglich. In der Hauptsaison ist das Mitbringen von Haustieren nicht gestattet.

Vakantiehuizen

Ferienhaus für 4 Personen

IMG_2778
Unsere Ferienhäuser liegen auf zum See gerichteten Terrassen

Ferienhaus für 6 Personen

IMG_2882
Das Ferienhaus befindet sich am Ostufer des Dreetzsee

Mobilheime

Komplett ausgestattetes Mobilheim für 4 Personen
Komplett ausgestattetes Mobilheim für 4 Personen

Campingfass

Romantisches Campingfass mit Doppelbett am Dreetzsee
Romantisches Campingfass mit Doppelbett am Dreetzsee

Ferienhaus in Thomsdorf

60 m² großes Ferienhaus für bis zu 5 Personen am Carwitzer See
60 m² großes Ferienhaus für bis zu 5 Personen am Carwitzer See

Holiday homes

Ferienhaus für 4 Personen

IMG_2778
Unsere Ferienhäuser liegen auf zum See gerichteten Terrassen

Ferienhaus für 6 Personen

IMG_2882
Das Ferienhaus befindet sich am Ostufer des Dreetzsee

Mobilheime

Komplett ausgestattetes Mobilheim für 4 Personen
Komplett ausgestattetes Mobilheim für 4 Personen

Campingfass

Romantisches Campingfass mit Doppelbett am Dreetzsee
Romantisches Campingfass mit Doppelbett am Dreetzsee

Ferienhaus in Thomsdorf

60 m² großes Ferienhaus für bis zu 5 Personen am Carwitzer See
60 m² großes Ferienhaus für bis zu 5 Personen am Carwitzer See

Ferienhäuser

Ferienhaus für 4 Personen

IMG_2778
Unsere Ferienhäuser liegen auf zum See gerichteten Terrassen

Ferienhaus für 6 Personen

IMG_2882
Das Ferienhaus befindet sich am Ostufer des Dreetzsee

Mobilheim

Komplett ausgestattetes Mobilheim für 4 Personen
Komplett ausgestattetes Mobilheim für 4 Personen

Campingfass

Romantisches Campingfass mit Doppelbett am Dreetzsee
Romantisches Campingfass mit Doppelbett am Dreetzsee

Ferienhaus in Thomsdorf

60 m² großes Ferienhaus für bis zu 5 Personen am Carwitzer See
60 m² großes Ferienhaus für bis zu 5 Personen am Carwitzer See

For families

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Kids love camping

As different as may be, the interests of our campers is so varied on and around the campsite On Dreetzsee the offer.

Can be good romp and the secrets of nature awaken the joy of discovery in the woods and fields. In addition, most children close to campsites make new acquaintances and friends.

Families with children will find your individual parking space and the right of recreational activities.

Our great beach with a large lawn, a water slide and swimming island is popular with small & large.

On the adjacent natural playground with mud system, not only the kids have their fun.

In July & August, children can have a varied children’s program alderben.

mornings tinkering at the mini club, paint and play Game Festivals. In addition, you have the option of common boat tours to take or forest – and meadow paths, without much traffic to walk, or ride a bike.

Be active table tennis, playing football or volleyball and basketball or use jointly the “fitness trail” around the Dreetzsee.

And for kids 12 years and up, who want to explore the underwater world again, there is the opportunity for introductory dives to log in to Andrè

Finish your day by French bread the day with the family at the fireplace.

Other attractions for children

Kunsthandwerkerhof Thomsdorf
Museumsschule Hardenbeck
Klostermühle und Schloss in Boitzenburg
Naturtherme Templin mit Wasserrutsche
Eldorado Templin
Lütt Holthus
Quaki Spielhof Feldberg
Wasserski und Banane Reiten Feldberg
Rangertours mit dem Ranger Fred Bollmann
Tierpark und Sommerrodelbahn in Burg Stargard
Tierpark Neustrelitz
Slawendorf Neustrelitz
Kino Neustrelitz
Kino Neubrandenburg
Brandenburgisches Forstmuseum

Voor gezinnen

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Kinderen zijn dol op kamperen

Zo verschillend als kan zijn, de belangen van onze kampeerders is zo gevarieerd op en rond de camping Op Dreetzsee het aanbod.

Kan goed ravotten en de geheimen van de natuur ontwaken de vreugde van de ontdekking in de bossen en velden. Daarnaast hebben de meeste kinderen in de buurt van campings maak nieuwe kennissen en vrienden.

Gezinnen met kinderen zullen uw individuele parkeerplaats en het recht van recreatieve activiteiten te vinden.

Onze grote strand met een groot gazon, een waterglijbaan en zwemmen eiland is populair bij kleine en grote.

Op het aangrenzende natuurlijke speeltuin met modder systeem, niet alleen de kinderen hebben hun plezier.

In juli en augustus kunnen de kinderen een gevarieerd programma voor kinderen els hebbenben.

ochtenden knutselen in de miniclub, verf en spelen
Spel Festivals
Daarnaast hebt u de mogelijkheid van gemeenschappelijke boottochten te nemen of het bos – en weide paden, zonder al te veel verkeer om te lopen, of fietsen.

Wees actief tafeltennis, voetballen of volleybal en basketbal of gebruik gezamenlijk de “trimbaan” rond de Dreetzsee.

En voor kinderen vanaf 12 jaar, die willen de onderwater wereld weer te verkennen, is er de gelegenheid voor inleidende duiken aanmelden om Andrè

Sluit de dag af met stokbrood de dag met de familie bij de open haard.

Andere attracties voor kinderen

Kunsthandwerkerhof Thomsdorf
Museumsschule Hardenbeck
Klostermühle und Schloss in Boitzenburg
Naturtherme Templin mit Wasserrutsche
Eldorado Templin
Lütt Holthus
Quaki Spielhof Feldberg
Wasserski und Banane Reiten Feldberg
Rangertours mit dem Ranger Fred Bollmann
Tierpark und Sommerrodelbahn in Burg Stargard
Tierpark Neustrelitz
Slawendorf Neustrelitz
Kino Neustrelitz
Kino Neubrandenburg
Brandenburgisches Forstmuseum

Für Familien

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

 

 

Kinder lieben Camping

So unterschiedlich die Interessen unserer Campinggäste auch sein mögen, so vielfältig ist das Angebot auf und rund um den Campingplatz Am Dreetzsee.

In Wald und Feld lässt sich gut toben und die Geheimnisse der Natur wecken die Entdeckerlust. Außerdem schließen die meisten Kinder auf Campingplätzen schnell neue Bekanntschaften und finden Freunde.

Familien mit Kindern finden hier Ihren individuellen Stellplatz und das richtige Freizeitangebot.

Unser großer Badestrand mit großer Liegewiese, Wasserrutsche und Badeinsel ist beliebt bei Klein & Groß.

Auf dem angrenzenden Naturspielplatz mit Matschanlage haben nicht nur die Kleinen ihren Spaß.

Im Juli & August können die Kinder ein vielfältiges Kinderprogramm erleben.

Ins Puppentheater gehen, am Lagerfeuer Knüppelkuchen essen, Pony reiten oder an unseren Spielfesten auf der Hüpfburg teilnehmen.

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit gemeinsame Bootstouren zu unternehmen oder über Wald – und Wiesenwege, ohne viel Autoverkehr, zu wandern oder Fahrrad zu fahren.

Seien Sie aktiv beim Tischtennis,beim Fußball spielen oder Volley- und Basketball oder nutzen Sie gemeinsam den „Trimm Dich Pfad“ um den Dreetzsee.

Und für Kids ab 12 Jahre, die einmal die Unterwasserwelt kennen lernen möchten, bietet sich die Möglichkeit, sich bei Andrè zum Schnuppertauchen anzumelden

Lassen Sie den Tag mit der Familie am Lagerfeuerplatz bei Stockbrot ausklingen.

Freies W-Lan

Weitere Ausflugsziele für Kinder

Kunsthandwerkerhof Thomsdorf
Klostermühle und Schloss in Boitzenburg
Naturtherme Templin mit Wasserrutsche
Eldorado Templin
Lütt Holthus
Quaki Spielhof Feldberg
Wasserski und Banane Reiten Feldberg
Rangertours mit dem Ranger Fred Bollmann

Sommerrodelbahn in Burg Stargard
Tierpark Neustrelitz
Slawendorf Neustrelitz
Kino Neustrelitz
Kino Neubrandenburg

 

Onze camping

Slide background

CAMPING AM DREETZSEE

ERHOLUNG

mitten in der Natur

URLAUB DIREKT AM SEE

Wasserwandern, Baden, Angeln, Tauchen

FÜR DIE GANZE FAMILIE

attraktive Angebote für Kinder bis 12 Jahre

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Ontspannen in de prachtige natuur van het Feldberger merengebied

Op de grens met Mecklenburg direct aan de oever van de Dreetzsee ligt onze Natuurcamping. Een ideale uitvalsbasis voor wandelingen, boottochten of fietstochten.

Een unieke locatie waar u kampeert op de grond van Brandenburg en zwemt in de Dreetzsee die hoort bij Mecklenburg.

Informatie over de camping

De camping heeft een oppervlakte van 10,5 ha

We hebben 150 plaatsen voor toeristen en 150 plaatsen voor vaste gasten.

De standplaatsen

De standplaatsen zijn deels verkaveld in een natuurlijke omgeving met hoge dennen en berken. U heeft de keuze tussen zonnige of semi-schaduwrijke plaatsen. Alle standplaatsen zijn direct  aan of in de nabijheid van de oever van de Dreetzsee. Op alle percelen is een stroomverbinding beschikbaar

Onze comfortplaatsen met een water-en rioolaansluiting en satelliet aansluiting voor caravans zijn ongeveer 70 m² groot. Ze worden gedeeltelijk omringd door hoge bomen en liggen gedeeltelijk op een zonnige plaats.

Uw auto

U parkeert de auto op de aangewezen parkeerplaatsen op de camping.

Er is een oplaadstation voor electrische auto’s.

Kookgelegenheden.

U kunt gratis gebruik maken van een magnetron, waterkoker en een koel-vriescombinatie.

Het strand

Het zandstrand is ruim met een ligweide, waterglijbaan, een eiland voor zwemmers en de aangrenzende speeltuin voor kleine en grote gasten. Het meer biedt volop waterpret. Het zandstrand is ook geschikt voor kleinere kinderen omdat de oever ondiep is.

Boot-en fietsverhuur

U kunt bij ons een boot of fiets huren. Zo kunt u het Feldberger merengebied ontdekken en genieten van de rust en de ruimte in een unieke natuur.

Duiken

Maak van de gelegenheid  gebruik om met Andrè van het duikcentrum Luzindiver een duik te nemen om zo de Feldberger meren onder water te ontdekken.

Wifi

Bij de receptie kunt u tegen betaling een code voor Wifi-verbinding aanvragen.

Sluit de dag af met een romantisch kampvuur op de algemene vuurplaats van de camping. 

Met Pinksteren, en in juli en augustus rookt Vismeester Krempig tijdens het weekend verse vis uit de regio. Of laat u verleiden door de geur van zelfgebakken brood uit de houtoven of door de heerlijke geur van een vers geroosterd wild zwijn.

Op de camping vindt u ook een restaurant, een snackbar en een winkel

In juli en augustus bieden wij de kinderen animatie en poppentheater aan.

Uit veiligheidsoverwegingen zijn vuurschalen, vuurkorven en een gril niet toegestaan.

Er zijn enkele mobiele telefoonproviders, waaronder e.plus en O2 die geen ontvangst hebben,

 

 

 

 

 

 

 

 

Our campsite

Slide background

CAMPING AM DREETZSEE

ERHOLUNG

mitten in der Natur

URLAUB DIREKT AM SEE

Wasserwandern, Baden, Angeln, Tauchen

FÜR DIE GANZE FAMILIE

attraktive Angebote für Kinder bis 12 Jahre

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Relax – in the middle of nature.

Here on the border with Mecklenburg directly on the shore of the Dreetzsees is our Naturcampingplatz. An ideal starting point for long walks by boat, bike or take away.

Once you can camp in Brandenburg in Brandenburg and Mecklenburg bathe in the Dreetzsee.

The campsite covers an area of 10.5 ha We have 150 tourists – and 150 permanent sites.

The pitches are partly parceled, natural and overgrown with tall pines and birches. You have the choice between sunny and semi-shady places. All pitches are directly or in close proximity on the banks of Dreetzsees. On all plots a power connection is available.

In the reception area is a W-Lan connection possible. Interested parties can register at the reception.

Our comfort seats with a water and sewage connection and satellite connection for caravans are approximately 70 m² in size. They are surrounded by tall trees and sunny part.

Your car will enjoy in the provided parking off at the campsite.

The cooking facilities, a microwave and kettle and refrigerator-freezers, you can use free of charge.

The spacious beach with sunbathing area, water slide, bathing island and adjacent playground offers small and large guests plenty of water fun. The sandy beach is also suitable for smaller children because the shore is shallow.

A boat or bike for the next trip can You borrow the boat and bicycle rental. Here it provide to explore the Feldberg lakes and forests wide range of options.

Take the opportunity with Andrè from the dive center Luzindiver dive into the depths of the Feldberg lakes.

Round off the day with a romantic bonfire on the fireplace.

At Pentecost, and in July and August fumigate the fishing master Krempig on weekends fresh fish locally. Or let yourself be seduced by the scent of home-baked bread from the wood oven or by roast delicious scent of a wild boar.

At the campsite you will also find a restaurant, a snack bar, a shop.

In July and August we offer a children’s animation and puppet theateran.

Aus Sicherheitsgründen sind Feuerschalen, Feuerkörbe sowie ein Einweggrill nicht erlaubt.

Prices Camping

Slide background

CAMPING AM DREETZSEE

ERHOLUNG

mitten in der Natur

URLAUB DIREKT AM SEE

Wasserwandern, Baden, Angeln, Tauchen

FÜR DIE GANZE FAMILIE

attraktive Angebote für Kinder bis 12 Jahre

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Prices Camping 2016

Wir haben vom 01. April bis 31. Oktober geöffnet.

Personengebühren

 Nebensaison
01.04. -29.05.
11.06. -21.06.
25.08. -31.10.
Hauptsaison
29.05. -11.06.
21.06. -25.08.
Erwachsene6,00 €7,50 €
Kinder (4 - 14)3,00 €4,00 €
Kinder unter 4kostenloskostenlos
Tagesbesucher2,00 €2,00 €

Standgebühren

 Nebensaison
01.04. -29.05.
11.06. -21.06.
25.08. -31.10.
Hauptsaison
29.05. -11.06.
21.06. -25.08.
Zelt (bis 6 m²)2,50 €3,00 €
Zelt (über 6 m²)3,50 €4,00 €
Zelt (über 12 m² - 20 m²)4,00 €5,50 €
Zelt (bis 30 m²)5,00 €6,50 €
Komfortplatz, Kategorie A
nur für Wohnwagen oder Wohnmobile
(Wasser-u. Abwasseranschluss, Sat- Anschluss)
inkl. Pkw auf separaten Parkplatz
9,00 €11,00 €
Komfortplatz, Kategorie B
nur für Wohnwagen oder Wohnmobile
(Wasser-u. Abwasseranschluss, Sat- Anschluss)
inkl. Pkw auf separaten Parkplatz
10,00 €12,00 €
Komfortplatz, Kategorie C
nur für Wohnwagen oder Wohnmobile
(Wasser-u. Abwasseranschluss, Sat- Anschluss)
inkl. Pkw am Stellplatz
10,00 €12,00 €
Komfortplatz, Kategorie D,
Premiumplatz, wassernah
nur für Wohnwagen oder Wohnmobile
(Wasser-u. Abwasseranschluss, Sat- Anschluss)
inkl. Pkw auf separaten Parkplatz
12,00 €14,00 €
Caravan bis 7,50 m6,00 €7,00 €
Kleinbus ohne Vorzelt (zum Übernachten genutzt)4,50 €5,00 €
Wohnmobil bis 7,50 m7,00 €7,50 €
Haustiere nur mit Leine (in der Hauptsaison begrenzt)2,00 €2,00 €

Parkgebühren

 Nebensaison
01.04. - 29.05.
11.06. - 21.06.
25.08. - 31.10.
Hauptsaison
29.05. - 11.06.
21.06. - 25.08.
PKW2,00 €2,00 €
Moped, Krad1,00 €1,00 €
Bootsliegeplatz: Kajak, Kanadier, Faltboot1,00 €1,00 €
Bootsliegeplatz: Ruderboot (nur begrenzt möglich)10,00 €10,00 €
Strom (bitte Kabeltrommel mitbringen)2,00 €2,00 €
SAT-Anschluss (Sie benötigen einen Receiver)0,50 €0,50 €

Leihgebühren

Zusatzleistungen

Duschen nach Einheiten3 Min. ca. 0,50 €
W-Lan frei
kein Streamingdienst möglich

Ausleih gegen Kaution

Sie haben die Möglichkeit sich die hier genannten Artikel auszuleihen. Nur solange der Vorrat reicht. Kautionshinterlegung kann nur in Bar erfolgen.

Schrankenschlüssel15,00 €
Duschschlüssel15,00 €
Koaxialkabel15,00 €
CEE-Adapter15,00 €
Kabel oder Kabeltrommel50,00 €
Gasflasche ohne Füllung50,00 €

Am Tag der Anreise erhalten Sie bei Hinterlegung einer Kaution in Höhe von 37,00 € in bar einen Schrankenschlüssel und einen Duschchip. In den Monaten Juli & August sind Reservierungen erst ab 5 Übernachtungen möglich.

Prijzen Camping

Slide background

CAMPING AM DREETZSEE

ERHOLUNG

mitten in der Natur

URLAUB DIREKT AM SEE

Wasserwandern, Baden, Angeln, Tauchen

FÜR DIE GANZE FAMILIE

attraktive Angebote für Kinder bis 12 Jahre

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Prijzen Camping 2016

Wir haben vom 01. April bis 31. Oktober geöffnet.

Personengebühren

 Nebensaison
01.04. -29.05.
11.06. -21.06.
25.08. -31.10.
Hauptsaison
29.05. -11.06.
21.06. -25.08.
Erwachsene6,00 €7,50 €
Kinder (4 - 14)3,00 €4,00 €
Kinder unter 4kostenloskostenlos
Tagesbesucher2,00 €2,00 €

Standgebühren

 Nebensaison
01.04. -29.05.
11.06. -21.06.
25.08. -31.10.
Hauptsaison
29.05. -11.06.
21.06. -25.08.
Zelt (bis 6 m²)2,50 €3,00 €
Zelt (über 6 m²)3,50 €4,00 €
Zelt (über 12 m² - 20 m²)4,00 €5,50 €
Zelt (bis 30 m²)5,00 €6,50 €
Komfortplatz, Kategorie A
nur für Wohnwagen oder Wohnmobile
(Wasser-u. Abwasseranschluss, Sat- Anschluss)
inkl. Pkw auf separaten Parkplatz
9,00 €11,00 €
Komfortplatz, Kategorie B
nur für Wohnwagen oder Wohnmobile
(Wasser-u. Abwasseranschluss, Sat- Anschluss)
inkl. Pkw auf separaten Parkplatz
10,00 €12,00 €
Komfortplatz, Kategorie C
nur für Wohnwagen oder Wohnmobile
(Wasser-u. Abwasseranschluss, Sat- Anschluss)
inkl. Pkw am Stellplatz
10,00 €12,00 €
Komfortplatz, Kategorie D,
Premiumplatz, wassernah
nur für Wohnwagen oder Wohnmobile
(Wasser-u. Abwasseranschluss, Sat- Anschluss)
inkl. Pkw auf separaten Parkplatz
12,00 €14,00 €
Caravan bis 7,50 m6,00 €7,00 €
Kleinbus ohne Vorzelt (zum Übernachten genutzt)4,50 €5,00 €
Wohnmobil bis 7,50 m7,00 €7,50 €
Haustiere nur mit Leine (in der Hauptsaison begrenzt)2,00 €2,00 €

Parkgebühren

 Nebensaison
01.04. - 29.05.
11.06. - 21.06.
25.08. - 31.10.
Hauptsaison
29.05. - 11.06.
21.06. - 25.08.
PKW2,00 €2,00 €
Moped, Krad1,00 €1,00 €
Bootsliegeplatz: Kajak, Kanadier, Faltboot1,00 €1,00 €
Bootsliegeplatz: Ruderboot (nur begrenzt möglich)10,00 €10,00 €
Strom (bitte Kabeltrommel mitbringen)2,00 €2,00 €
SAT-Anschluss (Sie benötigen einen Receiver)0,50 €0,50 €

Leihgebühren

Zusatzleistungen

Duschen nach Einheiten3 Min. ca. 0,50 €
W-Lan frei
kein Streamingdienst möglich

Ausleih gegen Kaution

Sie haben die Möglichkeit sich die hier genannten Artikel auszuleihen. Nur solange der Vorrat reicht. Kautionshinterlegung kann nur in Bar erfolgen.

Schrankenschlüssel15,00 €
Duschschlüssel15,00 €
Koaxialkabel15,00 €
CEE-Adapter15,00 €
Kabel oder Kabeltrommel50,00 €
Gasflasche ohne Füllung50,00 €

Am Tag der Anreise erhalten Sie bei Hinterlegung einer Kaution in Höhe von 37,00 € in bar einen Schrankenschlüssel und einen Duschchip. In den Monaten Juli & August sind Reservierungen erst ab 5 Übernachtungen möglich.

Preise Camping

Slide background

CAMPING AM DREETZSEE

ERHOLUNG

mitten in der Natur

URLAUB DIREKT AM SEE

Wasserwandern, Baden, Angeln, Tauchen

FÜR DIE GANZE FAMILIE

attraktive Angebote für Kinder bis 12 Jahre

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Preise Camping 2019

Wir haben vom 01. April bis 31. Oktober geöffnet.

Personengebühren

 Nebensaison
01.04. -29.05.
11.06. -21.06.
25.08. -31.10.
Hauptsaison
29.05. -11.06.
21.06. -25.08.
Erwachsene6,00 €7,50 €
Kinder (4 - 14)3,00 €4,00 €
Kinder unter 4kostenloskostenlos
Tagesbesucher2,00 €2,00 €

Standgebühren

 Nebensaison
01.04. -29.05.
11.06. -21.06.
25.08. -31.10.
Hauptsaison
29.05. -11.06.
21.06. -25.08.
Zelt (bis 6 m²)2,50 €3,00 €
Zelt (über 6 m²)3,50 €4,00 €
Zelt (über 12 m² - 20 m²)4,00 €5,50 €
Zelt (bis 30 m²)5,00 €6,50 €
Komfortplatz, Kategorie A
nur für Wohnwagen oder Wohnmobile
(Wasser-u. Abwasseranschluss, Sat- Anschluss)
inkl. Pkw auf separaten Parkplatz
9,00 €11,00 €
Komfortplatz, Kategorie B
nur für Wohnwagen oder Wohnmobile
(Wasser-u. Abwasseranschluss, Sat- Anschluss)
inkl. Pkw auf separaten Parkplatz
10,00 €12,00 €
Komfortplatz, Kategorie C
nur für Wohnwagen oder Wohnmobile
(Wasser-u. Abwasseranschluss, Sat- Anschluss)
inkl. Pkw am Stellplatz
10,00 €12,00 €
Komfortplatz, Kategorie D,
Premiumplatz, wassernah
nur für Wohnwagen oder Wohnmobile
(Wasser-u. Abwasseranschluss, Sat- Anschluss)
inkl. Pkw auf separaten Parkplatz
12,00 €14,00 €
Caravan bis 7,50 m6,00 €7,00 €
Kleinbus ohne Vorzelt (zum Übernachten genutzt)4,50 €5,00 €
Wohnmobil bis 7,50 m7,00 €7,50 €
Haustiere nur mit Leine (in der Hauptsaison begrenzt)2,00 €2,00 €

Parkgebühren

 Nebensaison
01.04. - 29.05.
11.06. - 21.06.
25.08. - 31.10.
Hauptsaison
29.05. - 11.06.
21.06. - 25.08.
PKW2,00 €2,00 €
Moped, Krad1,00 €1,00 €
Bootsliegeplatz: Kajak, Kanadier, Faltboot1,00 €1,00 €
Bootsliegeplatz: Ruderboot (nur begrenzt möglich)10,00 €10,00 €
Strom (bitte Kabeltrommel mitbringen)2,00 €2,00 €
SAT-Anschluss (Sie benötigen einen Receiver)0,50 €0,50 €

Zusatzleistungen

Duschen nach Einheiten3 Min. ca. 0,50 €
W-Lan frei
kein Streamingdienst möglich

Ausleih gegen Kaution

Sie haben die Möglichkeit sich die hier genannten Artikel auszuleihen. Nur solange der Vorrat reicht. Kautionshinterlegung kann nur in Bar erfolgen.

Schrankenschlüssel15,00 €
Duschschlüssel15,00 €
Koaxialkabel15,00 €
CEE-Adapter15,00 €
Kabel oder Kabeltrommel50,00 €
Gasflasche ohne Füllung50,00 €

In den Monaten Juli & August sind Reservierungen erst ab 5 Übernachtungen möglich.
Am Tag der Anreise erhalten Sie bei Hinterlegung einer Kaution in Höhe von 37,00 € in bar einen Schrankenschlüssel und einen Duschchip.

Im Interesse unserer Gäste bitten wir Sie Ihr Quad zu Hause zu lassen.

Lokale evenementen

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Termine 2019

in Planung

 

Local events

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Dates 2017

January

 

February

 

March

 

Boekingen

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

De aankomst in juli en augustus is mogelijk vanaf 15.00 uur. In juli en augustus reserveringen zijn alleen mogelijk vanaf 5 nachten. Het bedrijfsleven en de betaling (link naar de voorwaarden) zijn bekend en erkend door mij.

Persönliche Angaben

Angaben zum Aufenthalt

Sie wünschen?

Reservierungmehr InformationenSonstiges

Schriftliches Kostenangebot erstellen?

janein

Buchungszeitraum

x Erwachsene (ab 15 Jahre)

x Kinder (4 bis 14 Jahre)

x PKW

x Krad / Moped

x Boot

x Caravan bis 7,50 m

x Wohnmobil bis 7,50 m

x Kleinbus ohne Vorzelt (z. B. T4, T5)

x Kategorie A (Komfortplatz)

x Kategorie B (Komfortplatz)

x Kategorie C (Komfortplatz, Pkw am Stellplatz)

x Kategorie D (Premiumplatz)

x Zelt (bis 6 m²)

x Zelt (bis 12 m²)

x Zelt (ab 12 m²) bitte Länge und Breite angeben

x Zelt (bis 30 m²) bitte Länge und Breite angeben

x Pavillon

x Elektroanschluss

x Haustiere nur mit Leine (keine Kampfhunde)

x Ferienhaus

x Campingfass

Ihre Nachricht

Die Geschäfts- und Zahlungsbedingungen sind bekannt und werden von mir anerkannt.

Mit dem Absenden dieser Anfrage erklären Sie Ihr Einverständnis zur Datenverarbeitung und -speicherung lt. DSGVO > siehe Datenschutz

Booking

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

The arrival in July and August is possible from 15.00 clock. In July and August reservations are only possible from 5 nights. The business and payment (link to the terms and conditions) are known and acknowledged by me.

Persönliche Angaben

Angaben zum Aufenthalt

Sie wünschen?

Reservierungmehr InformationenSonstiges

Schriftliches Kostenangebot erstellen?

janein

Buchungszeitraum

x Erwachsene (ab 15 Jahre)

x Kinder (4 bis 14 Jahre)

x PKW

x Krad / Moped

x Boot

x Caravan bis 7,50 m

x Wohnmobil bis 7,50 m

x Kleinbus ohne Vorzelt (z. B. T4, T5)

x Kategorie A (Komfortplatz)

x Kategorie B (Komfortplatz)

x Kategorie C (Komfortplatz, Pkw am Stellplatz)

x Kategorie D (Premiumplatz)

x Zelt (bis 6 m²)

x Zelt (bis 12 m²)

x Zelt (ab 12 m²) bitte Länge und Breite angeben

x Zelt (bis 30 m²) bitte Länge und Breite angeben

x Pavillon

x Elektroanschluss

x Haustiere nur mit Leine (keine Kampfhunde)

x Ferienhaus

x Campingfass

Ihre Nachricht

Die Geschäfts- und Zahlungsbedingungen sind bekannt und werden von mir anerkannt.

Mit dem Absenden dieser Anfrage erklären Sie Ihr Einverständnis zur Datenverarbeitung und -speicherung lt. DSGVO > siehe Datenschutz

Buchung

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Mit diesem Formular erhalten Sie schnell Antwort auf Ihre Anfrage. Dazu müssen Pflichtfelder ausgefüllt werden (siehe *). Bitte haben Sie Verständnis, dass wenn die Pflichtfelder nicht ausgefüllt sind, das Formular nicht gesendet werden kann! Optionale Felder, können Sie einfach leer lassen. In den Monaten Juli & August sind Reservierungen erst ab 5 Übernachtungen möglich.

Die Anreise im Juli und August ist ab 15.00 Uhr möglich.

Persönliche Angaben

Angaben zum Aufenthalt

Sie wünschen?

Reservierungmehr InformationenSonstiges

Schriftliches Kostenangebot erstellen?

janein

Buchungszeitraum

x Erwachsene (ab 15 Jahre)

x Kinder (4 bis 14 Jahre)

x PKW

x Krad / Moped

x Boot

x Caravan bis 7,50 m

x Wohnmobil bis 7,50 m

x Kleinbus ohne Vorzelt (z. B. T4, T5)

x Kategorie A (Komfortplatz)

x Kategorie B (Komfortplatz)

x Kategorie C (Komfortplatz, Pkw am Stellplatz)

x Kategorie D (Premiumplatz)

x Zelt (bis 6 m²)

x Zelt (bis 12 m²)

x Zelt (ab 12 m²) bitte Länge und Breite angeben

x Zelt (bis 30 m²) bitte Länge und Breite angeben

x Pavillon

x Elektroanschluss

x Haustiere nur mit Leine (keine Kampfhunde)

x Ferienhaus

x Campingfass

Ihre Nachricht

Die Geschäfts- und Zahlungsbedingungen sind bekannt und werden von mir anerkannt.

Mit dem Absenden dieser Anfrage erklären Sie Ihr Einverständnis zur Datenverarbeitung und -speicherung lt. DSGVO > siehe Datenschutz

Drucken Sie sich für Rückfragen und zur späteren Kontrolle dieses Formular aus. Sie erhalten unmittelbar eine Bestätigung. Selbstverständlich können Sie dieses Formular herunterladen und dieses an uns, ausgefüllt per FAX ( 039889 55106) oder per POST zusenden. Aus dieser Anfrage entsteht kein rechtlicher Anspruch auf eine Reservierung.

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden die u bij de boeking onderschrijft, regelen de juridische afspraken tussen u en de eigenaar van de camping Am Dreetzee, H.J.Döhring, hierna genoemd de verhuurder. Leest u deze voorwaarden zorgvuldig door.

 1. Aanmelding/boeking

Met uw aanmelding verzoekt u de verhuurder om het afsluiten van een overeenkomst voor het ter beschikking stellen van een standplaats of een bungalow.

Uw aanmelding kan schriftelijk of per fax, in uitzonderlijke gevallen ook mondeling of telefonisch,  worden gedaan. De aanmelding geldt ook voor alle door u op gegeven deelnemers.  U staat zowel voor uzelf, als voor de door u opgegeven deelnemers, in met betrekking tot de geldende contractuele verplichtingen.

De overeenkomst treedt in werking na ontvangst van de schriftelijke bevestiging.  Een mondelinge of telefonische bevestiging is alleen bindend in uitzonderlijke gevallen en met wederzijdse instemming.

 1. Prijzen


De vermelde prijzen komen overeen met de geldende tarieven.
Dit onder voorbehoud van wijzigingen en afwijkingen van individuele diensten die na het afsluiten van de overeenkomst noodzakelijk zijn en die wij niet vooraf konden voorzien.  Dit voor zover de wijzigingen of afwijkingen niet significant zijn of significante invloed hebben op de volledige overeenkomst

 • Wijzigingen in de standplaats

Voor een wijziging in de reisduur brengen wij € 30,00 in rekening voor elke wijziging. Wijzigingen  zijn uiterlijk tot 4 weken voor aankomst, alleen  schriftelijk of per fax mogelijk. De verhuurder behoudt zich het recht voor om bij wijziging van de reisduur een andere standplaats aan te bieden.

 1. Annulering door de klant bij een gereserveerde accommodatie


De betaling van de volledige prijs aan de verhuurder vindt uiterlijk acht weken voor de aankomstdatum plaats. Op zijn vroegst na bevestiging van de boeking en de ontvangst van de bijbehorende factuur van de verhuurder. Zonder volledige betaling van de factuur is er geen claim van de klant mogelijk en geen prestatieverplichting van de kant van de verhuurder.

De klant kan tot het begin van de vakantie door middel van een verklaring aan de Verhuurder de boeking annuleren. Als de klant annuleert of als hij het verblijf of standplaats niet accepteert, heeft de verhuurder recht op een compensatie voor administratie- en overige kosten.

Het staat de klant vrij om het bewijs te leveren dat in verband met de annulering geen of lagere kosten zijn ontstaan ​​dan die van de verhuurder in het pakket (zie hieronder) vermelde kosten. De verhuurder is niet verplicht om te zoeken naar een nieuwe klant voor het geplande verblijf.

Bij annulering betaalt de klant een vergoeding aan de verhuurder. Deze bedraagt:

4.1. Van de 40e tot de 20e dag voor aankomst 50% van de prijs, met een minimum

van € 50.

4.2. Van de 19e tot de 5e dag voor aankomst 80% van de prijs, met een minimum

van € 50.

4.3.Vanaf de 4e dag voor aankomst of no-show 100% van de prijs.

 

 1. Reservering van de standplaats

Na ontvangst van de schriftelijke aanmelding ontvangt de klant een schriftelijke bevestiging.

De gereserveerde standplaats wordt tot 19.00 uur op de dag van aankomst gratis bewaard. Betaling dient te geschieden op de dag van vertrek.

De standplaats wordt op de dag van vertrek voor 11.00 uur opgeleverd. Bij een vertrek op een later tijdstip kan de verhuurder een nabetaling verlangen.

 

 

 1. Annulering van een standplaats

Een gratis annulering van een standplaats kan tot 10 dagen voor aankomst. In geval van een latere annulering rekenen wij een vergoeding van € 30,00.

De annulering moet schriftelijk plaatsvinden.

Indien niet geannuleerd is, wordt de volledige prijs in rekening gebracht.

 

 1. Aansprakelijkheid

Onze contractuele aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van de gemaakte kosten. Voor schade die is ontstaan via bemiddeling door derden zijn wij niet aansprakelijk.

 

 1. Klachten

Ondanks alle inspanningen kunnen klachten helaas niet altijd volledig worden vermeden. Deze moeten onmiddellijk schriftelijk bij de verhuurder worden ingediend.

Als het probleem niet binnen een redelijke termijn naar tevredenheid is opgelost, kunt u binnen een maand na het einde van de reis een claim bij de verhuurder indienen voor niet-contractuele levering van de diensten.

Na het verstrijken van deze periode kunnen claims alleen worden ingediend als u zich buiten uw schuld niet aan de deadline hebt kunnen houden. Uw claims vervallen na drie maanden. De vervaldatum begint met het vertrek van de camping.

 

 1. Vervangende deelnemer

Tot het begin van de reis kan elke geregistreerde klant zich door een derde partij laten vervangen als hij ons hiervan in kennis stelt.

De verhuurder behoudt zich het recht voor om individuen niet op de camping toe te laten.

                                    

 1. Opzegging door de verhuurder
  In de volgende gevallen kan de verhuurder zich terugtrekken uit de overeenkomst vóór het begin van de vakantie of de overeenkomst beëindigen na aanvang van het verblijf:
  * Indien de klant in afwijking van het vierde lid van deze Algemene voorwaarden zijn betalingsverplichtingen aan de verhuurder niet nakomt, is de verhuurder gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. In dit geval zijn de voorschriften met betrekking tot annuleringskosten op grond van sectie 8 van toepassing.
  * Indien de klant of een van de personen die hem vergezellen zich ondanks de waarschuwingen van de verhuurder in strijd met de overeenkomst gedraagt, is de onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst gerechtvaardigd. In dit geval is het behouden van de volledige huurprijs door de verhuurder gerechtvaardigd. Extra kosten voor de terugreis zijn voor rekening van de klant.
  De camping verordening maakt deel uit van de algemene voorwaarden. Bij grove schending van de campingverordening heeft de verhuurder het recht om het contract te beëindigen.
 2. Huisdieren

Op de camping zijn alleen honden toegestaan, met uitzondering van

vechthonden. De hond moet overal op de camping aangelijnd zijn.

 

 1. Annulering door de verhuurder

Als de reis volledig of aanzienlijk wordt belemmerd, bedreigd of aangetast als gevolg van

overmacht (natuurrampen, oorlog, burgerlijke onrust), kan de verhuurder de overeenkomst

beeindigen.

 

 1. Gerichtstand

Gerichtstand für beide Parteien ist Prenzlau

 1. Unwirksamkeit einzelner  Bestimmungen

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Vertrages hat nicht die Unwirksamkeit des

gesamten Vertrages zur Folge.

 1. Druckfehler

verpflichten uns nichtStand: Januar 2014

Terms and conditions

Terms and conditions

The general terms and conditions, which are recognized at the time of booking by you, govern the legal relationship between you and the operator of the campsite “On Dreetzsee”, H.-J. Döhring called landlord. Read it therefore carefully.

1. Registration / Booking

With your registration you offer the owner the Abschlss a contract for the provision of a footprint or a bungalow on binding. Your registration can be in writing or by facsimile, also be given verbally or by telephone in exceptional cases. The registration is done by you also listed for all participants in the application for their contractual obligations how you stand up for your own obligations. The Contract shall enter into force upon receipt of written confirmation. Oral bzw. fernmündliche Bestätigungen sind nur in Ausnahmefällen und gegenseitigem Einverständnis bindend.

2. Preise

Die genannten Preise entsprechen den uns bei der Angebotserstellung vorliegenden Tarifen. Änderungen und Abweichungen einzelner Leistungen von dem vereinbarten Inhalt des Vertrages, die nach Vertragsabschluß notwendig werden und die von uns nicht wider treu und Glauben herbeigeführt wurden, behalten wir uns vor, soweit die Änderungen oder Abweichungen nicht erheblich sind und den Gesamtvertrag nicht wesentlich beeinträchtigen.

3. Änderungen für Stellplätze

Bei Änderungen der Reisezeit erheben wir für jede Änderung 30,00 €.  Änderungen sind bis spätestens 4 Wochen vor Anreise, nur schriftlich oder per Fax möglich.

4. Rücktritt durch den Kunden bei einer reservierten Unterkunft (Bungalow oder Mobilheim)

Der gesamte Preis kann spätestens 8 Wochen vor Anreisetag jedoch frühestens nach erfolgter Buchungsbestätigung durch den Vermieter eingefordert werden.Dies erfolgt durch Rechnungslegung. Ohne vollständige Bezahlung des Preises besteht kein Anspruch des Kunden und keine Leistungsverpflichtung seitens des Vermieters.
Der Kunde kann bis zum Beginn des Ferienaufenthaltes jederzeit durch Erklärung an den Vermieter von seinem Vertrag zurücktreten. Tritt der Kunde von dem Vertrag zurück oder tritt     er den Aufenthalt nicht an, so kann der Vermieter Ersatz für die von ihm getroffenen Reisevorkehrungen und für die Aufwendungen verlangen. Es bleibt den Kunden unbenommen,       den Nachweis zu führen, daß im Zusammenhang mit dem Rücktritt bzw. Nichtantritt des Ferienaufenthaltes keine oder geringere Kosten entstanden sind, als die von dem Vermieter       in der Pauschale (siehe unten) ausgewiesenen Kosten. Der Vermieter ist nicht verpflichtet für den geplanten Aufenthalt einen neuen Kunden zu suchen.
Die pauschalierten Ansprüche auf Rücktrittsgebühren betragen in der Regel bei Rücktritt des Kunden:

4.1.
Ab dem 40. bis 20. Tag vor der Anreise 50 % des Preises, jedoch mindestens 50,- €

4.2.
Ab dem 19. bis   5. Tag vor der Anreise 80 % des Preises, jedoch mindestens 50,- €

4.3.
Ab dem 4. Tag oder bei Nichterscheinen 100 % des Preises.

5. Reservierung eines Stellplatzes

Nach Eingang der schriftlichen Anmeldung erhält der Kunde eine schriftliche Bestätigung.
Der reservierte Stellplatz wird am Anreisetag bis 19.00 Uhr frei gehalten.
Die Zahlung hat am Tag der Abreise zu erfolgen.
Der Stellplatz ist am Abreisetag bis 11.00 Uhr zu verlassen. Bei einer späteren Abreise kann der Betreiber eine Nachzahlung fordern.

6. Stornierung  eines Stellplatzes

Eine kostenlose Stornierung von einem Stellplatz kann 10 Tage vor Reiseantritt erfolgen. Bei späterer Stornierung erheben wir eine Gebühr von 30,00 €.
Die Stornierung muss schriftlich erfolgen.
Bei nicht erfolgter Stornierung wird der gesamte Preis fällig.

7. Haftung

Unsere vertragliche Haftung ist insgesamt auf die Höhe der anfallenden Gebühren beschränkt. Für Schäden im Zusammenhang mit Leistungen, die als Fremdleistungen vermittelt werden, haften wir nicht für das Verschulden, des die Fremdleistungen erbringenden Veranstalters.

8. Reklamationen

Trotz aller Bemühungen lassen sich evtl. Reklamationen leider nicht immer ganz  vermeiden. Diese müssen unverzüglich schriftlich an den Vermieter eingereicht werden. Sollte das Problem in einer angemessenen Frist nicht zu Ihrer Zufriedenheit gelöst worden sein, müssen Sie entsprechende Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer  Erbringung der Leistungen innerhalb eines Monats nach Beendigung der Reise gegenüber dem Vermieter geltend machen. Nach Ablauf dieser Frist können Ansprüche nur noch geltend gemacht werden, wenn Sie ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist gehindert worden sind. Ihre Ansprüche verfallen nach 3 Monaten. Das Verfallsdatum beginnt mit der Abreise vom Campingplatz.

9. Ersatzteilnehmer

Bis zum Reisebeginn kann sich jeder angemeldete Reiseteilnehmer durch einen Dritten ersetzen lassen, wenn er uns dies mitteilt. Der Vermieter behält sich jedoch das Recht vor, einzelne Personen nicht auf dem Platz aufzunehmen.

10. Rücktritt und Kündigung durch den Vermieter

In folgenden Fällen kann der Vermieter vor Antritt des Ferienaufenthaltes vom Vertrag zurücktreten oder nach Antritt des Aufenthaltes den Vertrag kündigen:
Wenn der Kunde entgegen Ziffer 4. dieser Mietbedingungen seien Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt ist der Vermieter berechtigt den Vertrag zu kündigen. In diesem Fall gelten die Regelungen zu den Stornopauschalen gemäß Ziffer 8.
Wenn der Kunde oder eine der ihn begleitenden Personen  trotz Abmahnung durch den Vermieter sich in groben Maße vertragswidrig verhält, ist die sofortige Auflösung des Vertrages gerechtfertigt. In diesem Falle ist die Einbehaltung des gesamten Mietpreises gerechtfertigt. Evt. Mehrkosten für den Rücktransport trägt der Kunde.
Die Campingplatzordnung ist Bestandteil der allgemeinen Vertragsbedingungen. Liegt ein grober Verstoß gegen die Campingplatzordnung vor, ist der Vermieter berechtigt den Vertrag aufzulösen.

11. Haustiere

Auf dem Campingplatz sind lediglich Hunde ausgenommen Kampfhunde erlaubt. Der Hund muss auf dem gesamten Gelände an der Leine gehalten werden.

12. Aufhebung des Reisevertrages

Wird die Reise infolge höherer Gewalt ( Naturkatastrophen, Krieg, innere Unruhen ) unmittelbar und konkret erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, so können wir vom Vertrag zurücktreten.

13. Gerichtstand

Gerichtstand für beide Parteien ist Prenzlau.

14. Unwirksamkeit einzelner  Bestimmungen

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Vertrages hat nicht die Unwirksamkeit des gesamten Vertrages zur Folge.

15. Druckfehler

verpflichten uns nicht

Stand: Januar 2014

AGB

Allgemeine Vertragsbedingungen

Die allgemeinen Vertragsbedingungen, die bei der Buchung von Ihnen anerkannt werden, regeln die Rechtsbeziehungen zwischen Ihnen und dem Betreiber des Campingplatzes „Am Dreetzsee“,  H.-J. Döhring , genannt Vermieter . Lesen Sie sie deshalb bitte sorgfältig durch.

1. Anmeldung/Buchung

Mit Ihrer Anmeldung bieten Sie dem Vermieter den Abschlss eines Vertrages über die Bereitstellung einer Stellfläche  oder eines Bungalows verbindlich an. Ihre Anmeldung kann schriftlich bzw. per Fax, in Ausnahmefällen auch mündlich oder fernmündlich erfolgen. Die Anmeldung erfolgt durch  Sie auch für alle in der Anmeldung aufgeführten Teilnehmer, für deren Vertragsverpflichtungen Sie, wie Sie für Ihre eigenen Verpflichtungen einstehen. Der Vertrag tritt bei Erhalt der schriftlichen Bestätigung in Kraft. Mündliche bzw. fernmündliche Bestätigungen sind  nur in Ausnahmefällen  und gegenseitigem Einverständnis bindend.

2. Preise

Die genannten Preise entsprechen den uns bei der Angebotserstellung vorliegenden Tarifen. Änderungen und Abweichungen einzelner Leistungen von dem vereinbarten Inhalt des Vertrages, die nach Vertragsabschluß notwendig werden und die von uns nicht wider treu und Glauben herbeigeführt wurden, behalten wir uns vor, soweit die Änderungen oder Abweichungen nicht erheblich sind und den Gesamtvertrag nicht wesentlich beeinträchtigen.

3. Änderungen für Stellplätze

Bei Änderungen der Reisezeit erheben wir für jede Änderung 30,00 €.  Änderungen sind bis spätestens 4 Wochen vor Anreise, nur schriftlich oder per Fax möglich. Der Betreiber behält sich das Recht vor, bei Veränderung der Reisezeit einen anderen Stellplatz zur Verfügung zu stellen.

4. Rücktritt durch den Kunden bei einer reservierten Unterkunft

Der gesamte Preis kann spätestens 8 Wochen vor Anreisetag jedoch frühestens nach erfolgter Buchungsbestätigung durch den Vermieter eingefordert werden.Dies erfolgt durch Rechnungslegung. Ohne vollständige Bezahlung des Preises besteht kein Anspruch des Kunden und keine Leistungsverpflichtung seitens des Vermieters.
Der Kunde kann bis zum Beginn des Ferienaufenthaltes jederzeit durch Erklärung an den Vermieter von seinem Vertrag zurücktreten. Tritt der Kunde von dem Vertrag zurück oder tritt     er den Aufenthalt nicht an, so kann der Vermieter Ersatz für die von ihm getroffenen Reisevorkehrungen und für die Aufwendungen verlangen. Es bleibt den Kunden unbenommen,       den Nachweis zu führen, daß im Zusammenhang mit dem Rücktritt bzw. Nichtantritt des Ferienaufenthaltes keine oder geringere Kosten entstanden sind, als die von dem Vermieter       in der Pauschale (siehe unten) ausgewiesenen Kosten. Der Vermieter ist nicht verpflichtet für den geplanten Aufenthalt einen neuen Kunden zu suchen.
Die pauschalierten Ansprüche auf Rücktrittsgebühren betragen in der Regel bei Rücktritt des Kunden:

4.1.
Ab dem 40. bis 20. Tag vor der Anreise 50 % des Preises, jedoch mindestens 50,- €

4.2.
Ab dem 19. bis   5. Tag vor der Anreise 80 % des Preises, jedoch mindestens 50,- €

4.3.
Ab dem 4. Tag oder bei Nichterscheinen 100 % des Preises.

5. Reservierung eines Stellplatzes

Nach Eingang der schriftlichen Anmeldung erhält der Kunde eine schriftliche Bestätigung.
Der reservierte Stellplatz wird am Anreisetag bis 19.00 Uhr frei gehalten.
Die Zahlung hat am Tag der Abreise zu erfolgen.
Der Stellplatz ist am Abreisetag bis 11.00 Uhr zu verlassen. Bei einer späteren Abreise kann der Betreiber eine Nachzahlung fordern.

6. Stornierung  eines Stellplatzes

Eine kostenlose Stornierung von einem Stellplatz kann 10 Tage vor Reiseantritt erfolgen. Bei späterer Stornierung erheben wir eine Gebühr von 30,00 €.
Die Stornierung muss schriftlich erfolgen.
Bei nicht erfolgter Stornierung wird der gesamte Preis fällig.

7. Haftung

Unsere vertragliche Haftung ist insgesamt auf die Höhe der anfallenden Gebühren beschränkt. Für Schäden im Zusammenhang mit Leistungen, die als Fremdleistungen vermittelt werden, haften wir nicht für das Verschulden, des die Fremdleistungen erbringenden Veranstalters.

8. Reklamationen

Trotz aller Bemühungen lassen sich evtl. Reklamationen leider nicht immer ganz  vermeiden. Diese müssen unverzüglich schriftlich an den Vermieter eingereicht werden. Sollte das Problem in einer angemessenen Frist nicht zu Ihrer Zufriedenheit gelöst worden sein, müssen Sie entsprechende Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer  Erbringung der Leistungen innerhalb eines Monats nach Beendigung der Reise gegenüber dem Vermieter geltend machen. Nach Ablauf dieser Frist können Ansprüche nur noch geltend gemacht werden, wenn Sie ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist gehindert worden sind. Ihre Ansprüche verfallen nach 3 Monaten. Das Verfallsdatum beginnt mit der Abreise vom Campingplatz.

9. Ersatzteilnehmer

Bis zum Reisebeginn kann sich jeder angemeldete Reiseteilnehmer durch einen Dritten ersetzen lassen, wenn er uns dies mitteilt. Der Vermieter behält sich jedoch das Recht vor, einzelne Personen nicht auf dem Platz aufzunehmen.

10. Rücktritt und Kündigung durch den Vermieter

In folgenden Fällen kann der Vermieter vor Antritt des Ferienaufenthaltes vom Vertrag zurücktreten oder nach Antritt des Aufenthaltes den Vertrag kündigen:
Wenn der Kunde entgegen Ziffer 4. dieser Mietbedingungen seien Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt ist der Vermieter berechtigt den Vertrag zu kündigen. In diesem Fall gelten die Regelungen zu den Stornopauschalen gemäß Ziffer 8.
Wenn der Kunde oder eine der ihn begleitenden Personen  trotz Abmahnung durch den Vermieter sich in groben Maße vertragswidrig verhält, ist die sofortige Auflösung des Vertrages gerechtfertigt. In diesem Falle ist die Einbehaltung des gesamten Mietpreises gerechtfertigt. Evt. Mehrkosten für den Rücktransport trägt der Kunde.
Die Campingplatzordnung ist Bestandteil der allgemeinen Vertragsbedingungen. Liegt ein grober Verstoß gegen die Campingplatzordnung vor, ist der Vermieter berechtigt den Vertrag aufzulösen.

11. Haustiere

Auf dem Campingplatz sind lediglich Hunde ausgenommen Kampfhunde erlaubt. Der Hund muss auf dem gesamten Gelände an der Leine gehalten werden.

12. Aufhebung des Reisevertrages

Wird die Reise infolge höherer Gewalt ( Naturkatastrophen, Krieg, innere Unruhen ) unmittelbar und konkret erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, so können wir vom Vertrag zurücktreten.

13. Gerichtstand

Gerichtstand für beide Parteien ist Prenzlau.

14. Unwirksamkeit einzelner  Bestimmungen

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Vertrages hat nicht die Unwirksamkeit des gesamten Vertrages zur Folge.

15. Druckfehler

verpflichten uns nicht

Stand: Januar 2014

Linklist

Slide background

CAMPING AM DREETZSEE

ERHOLUNG

mitten in der Natur

URLAUB DIREKT AM SEE

Wasserwandern, Baden, Angeln, Tauchen

FÜR DIE GANZE FAMILIE

attraktive Angebote für Kinder bis 12 Jahre

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

more resort accommodations

www.rotes-haus-thomsdorf.de
www.landhaus-in-der-uckermark.de
www.uckermark-ferienhaus.de
www.urlaubbeimfischer.de
www.fewo-uckermark.de
www.thomsdorf-sommerland.de
www.mellenhof.de
www.schalkeberger.de
www.carwitz-urlaub.de
www.krueseliner-muehle.de
www.kirche-boitzenburg.de
www.cafe-eigenart.de
www.fewo-eickmann.de
www.ferienwohnung-berkholz.de

Fahrradverleih

www.uckermark-fahrradverleih.de

Schöner Campingplatz in Lychen

www.wurlseecamping-lychen.de

im Schlaubetal

www.schervenzsee.de

im Havelland

www.campingplatz-buntspecht.de

Wohnmobile und Wohnwagenvermietung

www.freizeitmobile-erdmann.de
www.kroenke-caravan.de
www.peitzer-caravan.de
www.freizeitmobile-erdmann.de

Linklijst

Slide background

CAMPING AM DREETZSEE

ERHOLUNG

mitten in der Natur

URLAUB DIREKT AM SEE

Wasserwandern, Baden, Angeln, Tauchen

FÜR DIE GANZE FAMILIE

attraktive Angebote für Kinder bis 12 Jahre

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Overige Vakantiemogelijkheden

www.rotes-haus-thomsdorf.de

www.thomsdorf15.de
www.landhaus-in-der-uckermark.de
www.uckermark-ferienhaus.de
www.urlaubbeimfischer.de
www.fewo-uckermark.de
www.thomsdorf-sommerland.de
www.mellenhof.de
www.schalkeberger.de
www.carwitz-urlaub.de
www.krueseliner-muehle.de
www.kirche-boitzenburg.de
www.cafe-eigenart.de
www.fewo-eickmann.de
www.ferienwohnung-berkholz.de

Fietsverhuur

www.uckermark-fahrradverleih.de

Kamperen in Lychen

www.wurlseecamping-lychen.de

Kamperen  in Schlaubetal

www.schervenzsee.de

Camping in Havelland

www.campingplatz-buntspecht.de

Caravans en caravanverhuur

www.freizeitmobile-erdmann.de
www.kroenke-caravan.de
www.peitzer-caravan.de
www.freizeitmobile-erdmann.de

 

 

 

Linkliste

Slide background

CAMPING AM DREETZSEE

ERHOLUNG

mitten in der Natur

URLAUB DIREKT AM SEE

Wasserwandern, Baden, Angeln, Tauchen

FÜR DIE GANZE FAMILIE

attraktive Angebote für Kinder bis 12 Jahre

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

weitere Urlaubsquartiere

www.thomsdorf15.de
www.landhaus-in-der-uckermark.de
www.uckermark-ferienhaus.de
www.urlaubbeimfischer.de
www.fewo-uckermark.de
www.thomsdorf-sommerland.de
www.mellenhof.de
www.schalkeberger.de
www.carwitz-urlaub.de
www.krueseliner-muehle.de
www.kirche-boitzenburg.de
www.cafe-eigenart.de
www.fewo-eickmann.de

Fahrradverleih

www.uckermark-fahrradverleih.de

Schöner Campingplatz in Lychen

www.wurlseecamping-lychen.de

im Schlaubetal

www.schervenzsee.de

im Havelland

www.campingplatz-buntspecht.de

Wohnmobile und Wohnwagenvermietung

www.freizeitmobile-erdmann.de
www.kroenke-caravan.de
www.peitzer-caravan.de
www.freizeitmobile-erdmann.de

Nadering

anfahrt

Adresse:

Campingplatz Am Dreetzsee
Am Dreetzsee 1, OT Thomsdorf
17268 Boitzenburger Land
Telefon: 039889 / 746

GPS: N: 53° 16′ 59″ E: 13° 25′ 58″

In uw navigatisysteem heeft u het volgende adres in: 17268 Thomsdorf of 17258 Feldberg, Er staan borden met Campingplatz Am Dreetzsee.

Let op: Rij niet via Mechow, dit is een bosweg en ongeschikt voor personenauto’s

Vanuit het noorden

….Via de A 20 tot de afrit 33 Friedland, verder richting Woldeck, daarna richting  Fürstenwerder, rechtsaf richting Feldberg. Op de rotonde  in Wittenhagen rechtsaf richting  Feldberg. Door het dorp en bij de tweede rotonde rechtdoor richting Carwitz. Door  Neuhof, bij de afslag naar Carwitz rechtdoor. Via de geasfalteerde weg doorrijden tot aan de camping.

…Via de A 19 tot de afrit Abfahrt Röbel, via Wesenberg, Neustrelitz tot Möllenbeck. Dan rechtsaf richting Feldberg. In Feldberg rechtsaf richting Carwitz. Bij de afslag Carwitz rechtdoor. Via de geasfalteerde weg doorrijden tot aan de camping.

…Via de B 198 langs Neustrelitz tot Möllenbeck.  Dan rechtsaf richting Feldberg. In Feldberg rechtsaf richting Carwitz. Bij de afslag Carwitz rechtdoor. Via de geasfalteerde weg doorrijden tot aan de camping.

Vanuit het zuiden

…Via de A 11 tot de afrit Pfingstberg, door Gerswalde, Haßleben, dan richting Boitzenburg. Daarna richting Hardenbeck aanhouden en doorijden naar Funkenhagen. In Funkenhagen linksaf naar Thomsdorf. In Thomsdorf rechtdoor rijden, de camping ligt buiten het dorp even verder aan de rechterkant.

…Via de B 109 tot Haßleben, dan richting Hardenbeck en doorrijden naar Funkenhagen. In Funkenhagen links af naar Thomsdorf. In Thomsdorf rechtdoor rijden. De camping ligt buiten het dorp even verder aan de rechterkant.

…Via de B 96 tot Fürstenberg, daarna naar Lychen, dan richting Prenzlau tot Hardenbeck en linksaf richting Funkenhagen. In Funkenhagen links af naar Thomsdorf. In Thomsdorf rechtdoor rijden. De camping ligt buiten het dorp even verder aan de rechterkant.

…Via de B 96 tot Fürstenberg, doorrijden  Lychen, dan richting Feldberg. In Feldberg bij de eerste rotonde rechtsaf richting Neuhof, Carwitz. Bij de afslag Carwitz rechtdoor. Via de geasfalteerde weg doorrijden tot aan de camping.

Approach

anfahrt

Adresse:

Campingplatz Am Dreetzsee
Am Dreetzsee 1, OT Thomsdorf
17268 Boitzenburger Land
Telefon: 039889 / 746

GPS: N: 53° 16′ 59″ E: 13° 25′ 58″

Im Navi geben Sie folgendes ein: 17268 Thomsdorf oder 17258 Feldberg, der Campingplatz ist ausgeschildert

Achtung: Fahren Sie nicht über Mechow – Waldweg nicht befahrbar!

 

Anfahrt

Aus Richtung Norden kommend

….über die A 20 bis Abfahrt 33 Friedland, weiter in Richtung Woldeck, dann in Richtung Fürstenwerder, weiter in Richtung Feldberg, in Wittenhagen in Richtung Feldberg, dann in Richtung Carwitz, Neuhof, an Carwitz geradeaus vorbei die asphaltierte Straße direkt zum Campingplatz

…die A 19 bis Abfahrt Röbel, Wesenberg, Neustrelitz bis Möllenbeck, dann Richtung Feldberg, dann Richtung Carwitz, an Carwitz gerade aus vorbei die asphaltierte Straße direkt zum Campingplatz

…oder über die B 198 über Neustrelitz bis Möllenbeck, dann Richtung Feldberg, dann Richtung Carwitz, an Carwitz gerade aus vorbei die asphaltierte Straße direkt zum Campingplatz

Aus Richtung Süden kommend

…die A 11 bis Abfahrt Pfingstberg über Gerswalde, Haßleben, dann Richtung Boitzenburg, dann Richtung Hardenbeck weiter nach Funkenhagen, Thomsdorf

…über die B 109 bis Haßleben, dann Richtung Boitzenburg, dann Richtung Hardenbeck weiter nach Funkenhagen, Thomsdorf

…über die B 96 bis Fürstenberg, weiter nach Lychen, dann Richtung Prenzlau bis Hardenbeck links Richtung Funkenhagen, Thomsdorf. Hinweisschilder beachten

…über die B 96 bis Fürstenberg, weiter nach Lychen,dann Richtung Feldberg, in Feldberg erster Kreisverkehr rechts Richtung Neuhof, Carwitz, an Carwitz gerade aus vorbei die asphaltierte Straße direkt zum Campingplatz

Anfahrt

anfahrt

Adresse:

Campingplatz Am Dreetzsee
Am Dreetzsee 1, OT Thomsdorf
17268 Boitzenburger Land
Telefon: 039889 / 746

GPS: N: 53° 16′ 59″ E: 13° 25′ 58″

Im Navi geben Sie folgendes ein: 17268 Thomsdorf oder 17258 Feldberg, der Campingplatz ist ausgeschildert

Achtung: Fahren Sie nicht über Mechow – Waldweg nicht befahrbar!

Anfahrt

Aus Richtung Norden kommend

….über die A 20 bis Abfahrt 33 Friedland, weiter in Richtung Woldeck, dann in Richtung Fürstenwerder, weiter in Richtung Feldberg, in Wittenhagen in Richtung Feldberg, dann in Richtung Carwitz, Neuhof, an Carwitz geradeaus vorbei die asphaltierte Straße direkt zum Campingplatz. Wenn Sie möchten zu entspannen und Spaß kommen.

…die A 19 bis Abfahrt Röbel, Wesenberg, Neustrelitz bis Möllenbeck, dann Richtung Feldberg, dann Richtung Carwitz, an Carwitz gerade aus vorbei die asphaltierte Straße direkt zum Campingplatz

…oder über die B 198 über Neustrelitz bis Möllenbeck, dann Richtung Feldberg, dann Richtung Carwitz, an Carwitz gerade aus vorbei die asphaltierte Straße direkt zum Campingplatz

Aus Richtung Süden kommend

…die A 11 bis Abfahrt Pfingstberg über Gerswalde, Haßleben, dann Richtung Boitzenburg, dann Richtung Hardenbeck weiter nach Funkenhagen, Thomsdorf

…über die B 109 bis Haßleben, dann Richtung Boitzenburg, dann Richtung Hardenbeck weiter nach Funkenhagen, Thomsdorf

…über die B 96 bis Fürstenberg, weiter nach Lychen, dann Richtung Prenzlau bis Hardenbeck links Richtung Funkenhagen, Thomsdorf. Hinweisschilder beachten

…über die B 96 bis Fürstenberg, weiter nach Lychen,dann Richtung Feldberg, in Feldberg erster Kreisverkehr rechts Richtung Neuhof, Carwitz, an Carwitz gerade aus vorbei die asphaltierte Straße direkt zum Campingplatz

 

Privacy Policy

Privacy Statement

When processing your data we are trying to ensure maximum safety. The processing of your data is in accordance with the relevant legal regulations. Every time you access this Internet site is stored in a log file. The data in the log file is not personal. We are thus not able to track the pages you have accessed, or what files they retrieve. An evaluation of requests for statistical purposes, without eliciting the computer (computer identification of the IP address that was accessed from which to our Internet site. Passing the log file to third parties does not occur. Data you transmit to us, to us customer information ( how to obtain information, eg brochures), are stored by us in electronic form for the time of processing your order. passed on to third parties.

Privacy

Privacy Policy
Dit privacybeleid is bedoeld om de gebruikers van onze website te informeren in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telemediawet over de aard, omvang en doel van de verzameling en het gebruik van persoonlijke gegevens door Camping Am Dreetzsee.
Wij nemen uw privacy zeer serieus en behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wet.
Houd er rekening mee dat gegevensoverdracht op internet over het algemeen onderhevig kan zijn aan beveiligingsrisico’s. Volledige bescherming tegen toegang door vreemden is niet mogelijk.

Toegang tot de gegevens
We verzamelen gegevens over toegang tot onze site en slaan deze op als “ServerLogbestanden”. De volgende gegevens worden vastgelegd.
• Bezochte website
• Tijd van toegang
• Hoeveelheid gegevens die in bytes zijn verzonden
• Bron / referentie van waaruit u naar de pagina bent gekomen
• Gebruikte browser
• Gebruikt besturingssysteem
• Gebruikt IP-adres
De verzamelde gegevens zijn alleen voor statistische evaluatie en verbetering van de website. We behouden ons echter het recht voor de serverlog-bestanden op een later tijdstip te controleren. Dit gebeurt alleeen als er concrete aanwijzingen zijn van onrechtmatig gebruik.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat zijn opgeslagen. Uw browser heeft toegang tot deze bestanden. Het gebruik van cookies verhoogt de gebruiksvriendelijkheid en veiligheid van onze website.
Populaire browsers bieden de voorkeursoptie om geen cookies toe te staan. Opmerking bij het niet accepteren van cookies:  wij kunnen dan niet garanderen dat u dan toegang heeft tot alle functies van onze website.

Behandeling van persoonlijke gegevens
Als u ons de boekingsaanvraag stuurt, worden uw gegevens op het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar heeft verstrekt, opgeslagen om de aanvraag te verwerken en in geval van vervolgvragen.

We zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.
De verwerking van de gegevens die in het contactformulier worden ingevoerd, vindt uitsluitend op basis van uw toestemming plaats (artikel 6, eerste lid, lit. DSGVO). U kunt deze toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informeel bericht per e-mail is voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsoperaties die worden uitgevoerd tot de intrekking blijft ongewijzid van kracht.

De informatie die u verstrekt in het contactformulier blijft bij ons totdat u ons vraagt om deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag verwijdert (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen – met name retentieperioden – blijven onaangetast.

Wij verzamelen, gebruiken en geven alleen uw persoonlijke gegevens als dit binnen het wettelijk kader is toegestaan of u instemt met de gegevensverzameling.

Persoonlijke informatie is alle informatie die bedoeld is u als persoon te herkennen en die naar u herleid kan worden, zoals uw naam, adres, geboortedatum, uw e-mailadres entelefoonnummer.

Google Analytics
We gebruiken de “Google Analytics” -service van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS) om het gebruik van de website door gebruikers te analyseren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van “cookies” – tekstbestanden die op uw apparaat zijn opgeslagen. De informatie die via de cookies wordt verzameld, wordt meestal naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar opgeslagen.

Onze website maakt gebruik van IP-anonimisering. Het IP-adres van de gebruikers wordt ingekort binnen de lidstaten van de EU en de Europese Economische Ruimte. Deze reductie elimineert de persoonlijke referentie van uw IP-adres. Als onderdeel van de overeenkomst met de contractgegevensovereenkomst, die we hebben gesloten met Google Inc., zal de verzamelde informatie worden gebruikt om een evaluatie van de website-gebruik en website-activiteit samen te stellen en om diensten met betrekking tot internet te leveren.
U hebt de mogelijkheid om te voorkomen dat de cookie op uw apparaat wordt opgeslagen door de juiste instellingen in uw browser aan te brengen. Er is geen garantie dat u onbeperkt toegang krijgt tot alle functies van onze website als uw browser geen cookies toestaat.

Bovendien kunt u een browserinvoegtoepassing gebruiken om te voorkomen dat de informatie die door cookies (inclusief uw IP-adres) wordt verzameld, wordt verzonden naar Google Inc. en wordt gebruikt door Google Inc.
De volgende link leidt u naar de bijbehorende plug-in: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de U kunt ook op deze link klikken (BELANGRIJK! Optie voor invoegen van berichten invoegen) om te voorkomen dat Google Analyse binnen deze website verzamelt gegevens over u. Door op de bovenstaande link te klikken, download je een “opt-out cookie”. Uw browser moet daarom over het algemeen cookies toestaan. Als u regelmatig uw cookies verwijdert, moet u klikken op de link telkens wanneer u deze website bezoekt.
Hier vindt u meer informatie over gegevensgebruik door Google Inc.: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=n

Gebruik van plug-ins voor sociale media
Onze website maakt gebruik van Facebook Social Plugins, die wordt beheerd door Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS). Herkenbaar zijn de aanvullingen op het Facebook-logo of op de termen “Vind ik leuk”, “Leuk”, “Delen” in de kleuren Facebook (blauw en wit). Informatie over alle Facebook-plug-ins is te vinden via de volgende link: https://developers.facebook.com/docs/plugins/
De plug-in brengt een directe verbinding tot stand tussen uw browser en de Facebook-servers. Wij hebben geen enkele invloed op de aard en omvang van de gegevens die worden verzonden door de plug-in naar de servers van Facebook Inc. Informatie is hier te vinden: https://www.facebook.com/help/186325668085084 De plug-in informeert Facebook Inc. dat gebruikers deze website hebben bezocht. Het is mogelijk dat uw IP-adres wordt opgeslagen. Als u bent aangemeld bij uw Facebook-account tijdens het bezoeken van deze website, wordt de informatie eraan gekoppeld.
Als u de functies van de plug-in gebruikt – bijvoorbeeld door een bericht te delen of “leuk” te vinden – wordt de bijbehorende informatie ook verzonden naar Facebook Inc.
Wilt u voorkomen dat Facebook deze informatie koppelt aan uw Facebook-account? Meld u af bij Facebook voordat u deze website bezoekt.
Verder gebruikt deze website de knop “+1” van Google Plus. Het wordt beheerd door Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS). Als u een pagina bezoekt die de knop ‘+1’ bevat, wordt er een directe verbinding gemaakt tussen uw browser en de Google-servers. We hebben daarom geen enkele invloed op de aard en omvang van de gegevens die worden verzonden door de plug-in naar de servers van Google Inc. Klik op de knop ‘+1’ terwijl u bent aangemeld bij Google+, deel de inhoud van de pagina in uw openbare profiel.
Persoonlijke gegevens worden niet verzameld door Google Inc. totdat u op de knop klikt. Ook van ingelogde Google-gebruikers wordt onder andere het IP-adres opgeslagen. Als u wilt voorkomen dat Google Inc. deze gegevens opslaat en koppelt aan uw account, logt u uit voordat u deze website bezoekt.
Zie https://developers.google.com/+/web/buttons-policy voor informatie over de knop ‘+1’

Rechten van de gebruiker: informatie, correctie en verwijdering
Als gebruiker ontvangt u gratis informatie over uw aanvraag over welke persoonlijke informatie over u is opgeslagen. Als uw wens niet in strijd is met een wettelijke verplichting om gegevens te bewaren, heeft u het recht op een correctie van gegevens of het laten blokkeren of verwijderen van uw persoonlijke gegevens.

 

 

Datenschutz

Datenschutzerklärung

Diese Datenschutzerklärung soll die Nutzer unserer Web-Site gemäß Bundesdatenschutzgesetz und Telemediengesetz über die Art, den Umfang und den Zweck der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten durch Campingplatz Am Dreetzsee informieren.

Wir nehmen Ihren Datenschutz sehr ernst und behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

Bedenken Sie, dass die Datenübertragung im Internet grundsätzlich mit Sicherheitslücken bedacht sein kann. Ein vollumfänglicher Schutz vor dem Zugriff durch Fremde ist nicht realisierbar.

Zugriffsdaten

Wir erheben Daten über Zugriffe auf unsere Seite und speichern diese als „ServerLogfiles“ ab. Folgende Daten werden protokolliert.

 • Besuchte Website
 • Uhrzeit zum Zeitpunkt des Zugriffes
 • Menge der gesendeten Daten in Byte
 • Quelle/Verweis, von welchem Sie auf die Seite gelangten
 • Verwendeter Browser
 • Verwendetes Betriebssystem
 • Verwendete IP- Adresse

Die erhobenen Daten dienen lediglich der statistischen Auswertung und zur Verbesserung der Website. Wir behalten uns allerdings vor, die Server-Logfiles nachträglich zu überprüfen, sollten konkrete Anhaltspunkte auf eine rechtswidrige Nutzung hinweisen.

Cookies

Diese Website verwendet Cookies. Dabei handelt es sich um kleine Textdateien, welche auf Ihrem Endgerät gespeichert werden. Ihr Browser greift auf diese Dateien zu. Durch den Einsatz von Cookies erhöht sich die Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit unserer Website.

Gängige Browser bieten die Einstellungsoption, Cookies nicht zuzulassen. Hinweis: Es ist nicht gewährleistet, dass Sie auf alle Funktionen unserer  Website ohne Einschränkungen zugreifen können, wenn Sie entsprechende Einstellungen vornehmen.

Umgang mit personenbezogenen Daten

Wenn Sie uns die Buchnungsanfrage zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.

Die Verarbeitung der in das Kontaktformular eingegebenen Daten erfolgt somit ausschließlich auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Sie können diese Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt.

Die von Ihnen im Kontaktformular eingegebenen Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns zur Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt (z.B. nach abgeschlossener Bearbeitung Ihrer Anfrage). Zwingende gesetzliche Bestimmungen – insbesondere Aufbewahrungsfristen – bleiben unberührt

Wir erheben, nutzen und geben Ihre personenbezogenen Daten nur dann weiter, wenn dies im gesetzlichen Rahmen erlaubt ist oder Sie in die Datenerhebung einwilligen.

Als personenbezogene Daten gelten sämtliche Informationen, welche dazu dienen, Ihre Person zu bestimmen und welche zu Ihnen zurückverfolgt  werden  können  – also beispielsweise Ihren Name,  Adresse, Geburtsdatum,  Ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummer.

Google Analytics

Wir nutzen den Dienst von „Google Analytics“, welcher von Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA angeboten wird,  zur Analyse der Websitebenutzung durch Nutzer.  Der Dienst verwendet „Cookies“ – Textdateien, welche auf Ihrem Endgerät gespeichert werden. Die durch die Cookies gesammelten Informationen werden im Regelfall an einen Google-Server in den USA gesandt und dort gespeichert.

Auf unsere Website greift die IP-Anonymisierung. Die IP-Adresse der Nutzer wird innerhalb der Mitgliedsstaaten der EU und des Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt. Durch diese Kürzung entfällt der Personenbezug Ihrer IP-Adresse. Im Rahmen der Vereinbarung zur Auftragsdatenvereinbarung, welche wir mit der Google Inc. geschlossen haben, erstellt diese mithilfe der gesammelten Informationen eine Auswertung der Websitenutzung und der Websiteaktivität und erbringt mit der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen.

Sie haben die Möglichkeit, die Speicherung des Cookies auf Ihrem Gerät zu verhindern, indem Sie in Ihrem Browser entsprechende Einstellungen vornehmen. Es ist nicht gewährleistet, dass Sie auf alle Funktionen unserer Website ohne Einschränkungen zugreifen können, wenn Ihr Browser keine Cookies zulässt.

Weiterhin können Sie durch ein Browser-Plug-In verhindern, dass die durch Cookies gesammelten Informationen (inklusive Ihrer IP-Adresse) an die Google Inc. gesendet und von der Google Inc. genutzt werden.

Folgender Link führt Sie zu dem entsprechenden Plug-In: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Alternativ verhindern Sie mit einem Klick auf diesen Link (WICHTIG! Opt-Out-Link einfügen), dass Google Analytics innerhalb dieser Website Daten über Sie erfasst. Mit dem Klick auf obigen Link laden Sie ein „Opt-Out-Cookie“ herunter. Ihr Browser muss die Speicherung von Cookies also hierzu grundsätzlich erlauben. Löschen Sie Ihre Cookies regelmäßig, ist ein erneuter Klick auf den Link bei jedem Besuch dieser Website vonnöten.

Hier finden Sie weitere Informationen zur Datennutzung durch die Google Inc.: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Nutzung von Social-Media-Plugins

Unsere Web-Site verwendet Facebook Social Plugins, welches von der Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA) betrieben wird. Erkennbar sind die Einbindungen an dem Facebook-Logo bzw. an den Begriffen „Like“, „Gefällt mir“, „Teilen“ in den Farben Facebooks (Blau und Weiß). Informationen zu allen Facebook-Plugins finden Sie im folgenden Link: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Das Plug-In stellt eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und den Facebook-Servern her. Wir haben keinerlei Einfluss auf die Natur und den Umfang der Daten, welche das Plug-In an die Server der Facebook Inc. übermittelt. Informationen dazu finden Sie hier: https://www.facebook.com/help/186325668085084 Das Plug-In informiert die Facebook Inc. darüber, dass Sie Nutzer diese Website besucht hat. Es besteht hierbei die Möglichkeit, dass Ihre IP-Adresse gespeichert wird. Sind Sie während des Besuchs auf dieser Website in Ihrem Facebook-Konto eingeloggt, werden die genannten Informationen mit diesem verknüpft.

Nutzen Sie die Funktionen des Plug-Ins – etwa indem Sie einen Beitrag teilen oder „liken“ – werden die entsprechenden Informationen ebenfalls an die Facebook Inc. übermittelt.

Möchten Sie verhindern, dass die Facebook. Inc. diese Daten mit Ihrem Facebook-Konto verknüpft, loggen Sie sich bitte vor dem Besuch dieser Website bei Facebook aus.

Weiterhin nutzt diese Website die „+1“-Schaltfläche von Google Plus. Betrieben wird diese von der Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Besuchen Sie eine Seite, welche die „+1“-Schaltfläche enthält, entsteht eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und den Google-Servern. Wir haben daher keinerlei Einfluss auf die Natur und den Umfang der Daten, welche das Plug-In an die Server der Google Inc. übermitteln. Klicken Sie auf den „+1“-Button, während Sie in Google + angemeldet sind, teilen Sie die Inhalte der Seite auf Ihrem öffentlichen Profil.

Personenbezogene Daten werden laut der Google Inc. erst dann erhoben, wenn Sie auf die Schaltfläche klicken. Auch bei eingeloggten Google-Nutzern wird unter anderem die IP-Adresse gespeichert. Möchten Sie verhindern, dass die Google Inc. diese Daten speichert und mit Ihrem Konto verknüpft, loggen Sie sich bitte vor dem Besuch dieser Website aus.

Informationen zur „+1“-Schaltfläche finden Sie hier: https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

Rechte des Nutzers: Auskunft, Berichtigung und Löschung

Sie als Nutzer erhalten auf Antrag Ihrerseits kostenlose Auskunft darüber, welche personenbezogenen Daten über Sie gespeichert wurden. Sofern Ihr Wunsch nicht mit einer gesetzlichen Pflicht zur Aufbewahrung von Daten (z. B. Vorratsdatenspeicherung) kollidiert, haben Sie ein Anrecht auf Berichtigung falscher Daten und auf die Sperrung oder Löschung Ihrer personenbezogenen Daten.

Afdruk

Provider identificatie volgens 5 Duitse Telemediawet §

Herausgeber

Hans-Jürgen Döhring
Thomsdorf 51
17268 Boitzenburger Land
Tel.: 039889 / 746
dreetzseecamping@t-online.de

Auteursrecht

De Lay-out van de website, afbeeldingen en foto’s gebruikt en de teksten en webdesign zijn auteursrechtelijk beschermd. Zij mogen niet worden gekopieerd voor prive-gebruik, veranderingen en verspreide exemplaren niet gemaakt of gebruikt voor publieke weergave.

De op deze website bedrijfs-en productnamen producten zijn gedeponeerde handelsmerken in de meeste gevallen, en als zodanig zijn onderworpen aan de wettelijke bepalingen.

Instructies worden gegeven voor het auteursrecht in de ALT-tekst van het beeldbestand voor enkele foto’s.
Kaarten gemarkeerd met OpenStreetMap zijn onderhevig aan de licentievoorwaarden van de OpenStreetMap organisatie .

Ontkenning

Alle informatie op deze website wordt verstrekt zonder enige vorm van garantie. In geen geval zal de aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de overgenomen informatie. Voor directe of indirecte verwijzingen naar externe websites (“hyperlinks”, die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur of de webdesigner, zou een verplichting in het geval slechts van kracht worden als de auteur van de inhoud kennis heeft en het hem technisch mogelijk en redelijk zou zijn om het gebruik in geval van onwettige inhoud te verhinderen. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment van de link geen illegale inhoud op de gelinkte pagina’s. over de huidige en toekomstige vormgeving (webdesign, inhoud of het auteurschap van de gelinkte / verbonden kanten de auteur heeft geen invloed. Daarom distantieert zich hiermee uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte / verbonden pagina’s die zijn gewijzigd na de link setting. Deze vaststelling geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen evenals voor buitenlandse inschrijvingen in van de auteur gastenboeken, discussieforums, link directories, mailinglijsten en alle andere vormen van databanken aan waarvan de inhoud externe schrijftoegang mogelijk. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en vooral voor schade die voortvloeit uit het gebruik of de onbruik van dergelijke informatie is uitsluitend de aanbieder van de pagina waarnaar werd verwezen, niet degene die is gekoppeld aan deze pagina’s.

Imprint

Provider identification according to § 5 German Telemedia Act

Herausgeber

Hans-Jürgen Döhring
Thomsdorf 51
17268 Boitzenburger Land
Tel.: 039889 / 746
dreetzseecamping@t-online.de

Copyright

The Layout of the Homepage, graphics and pictures used and the texts and web design are protected by copyright. They may not be copied for private use, not made changes and copies distributed or used for public reproduction.

The products mentioned on this website company and product names are registered trademarks in most cases, and as such are subject to the statutory provisions.

Instructions are given for copyright in the ALT text of the image file for some pictures.

Disclaimer

All information on this web site is provided without warranty of any kind. In no case shall any liability for damages arising from the use of the information taken over. For direct or indirect references to external websites (“hyperlinks”, which are outside the responsibility of the author or the web designer, would be a liability in the case only come into force if the author of the contents has knowledge and it him technically possible and would be reasonable to prevent the use in case of illegal contents. The author hereby expressly declares that at the time of linking, no illegal content on the linked pages. on the current and future design (web design, content or authorship of the linked / linked sides the author has no influence. therefore hereby expressly distances itself from all contents of all linked / connected pages which were changed after the link setting. This statement applies for all within the own Internet links and references as well as to foreign entries in from the author guest books, discussion forums, link directories, mailing lists and all other forms of databases to whose contents external write accesses are possible. Liability for illegal, incorrect or incomplete contents and especially for damages resulting from the use or disuse of such information lies solely with the provider of the page to which reference was made, not the one who has linked to these pages.

Impressum

Anbieterkennzeichnung nach §5 Telemediengesetz

Herausgeber

Hans-Jürgen Döhring
Thomsdorf 51
17268 Boitzenburger Land
Tel.: 039889 / 746
dreetzseecamping@t-online.de

Urheberrecht

Das Layout der Homepage, die verwendeten Grafiken und Bilder sowie die Texte und das Webdesign sind urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen nur zum privaten Gebrauch vervielfältigt, Änderungen nicht vorgenommen und Vervielfältigungsstücke weder verbreitet noch zu öffentlichen Wiedergaben benutzt werden.

Die auf dieser Website erwähnten Firmen und Produktbezeichnungen sind in den meisten Fällen auch eingetragene Warenzeichen und unterliegen als solche den gesetzlichen Bestimmungen.

Für einige Bilder sind Hinweise zum Copyright im ALT-Text der Bilddatei angegeben.

Haftungsausschluss

Alle Informationen auf dieser Website erfolgen ohne Gewähr für ihre Richtigkeit. In keinem Fall wird für Schäden, die sich aus der Verwendung der abgerufenen Informationen ergeben, eine Haftung übernommen. Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten (“Hyperlinks”, die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors oder des Webdesigners liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung (Webdesign, die Inhalte oder die Urheberschaft der verlinkten/verknüpften Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen, Linkverzeichnissen, Mailinglisten und in allen anderen Formen von Datenbanken, auf deren Inhalt externe Schreibzugriffe möglich sind. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.

Campingplatz

Slide background

CAMPING AM DREETZSEE

ERHOLUNG

mitten in der Natur

URLAUB DIREKT AM SEE

Wasserwandern, Baden, Angeln, Tauchen

FÜR DIE GANZE FAMILIE

attraktive Angebote für Kinder bis 12 Jahre

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Entspannen mitten in der Natur in der Feldberger Seenlandschaft

An der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern direkt am Südufer des Dreetzsees liegt unser Naturcampingplatz. Ein idealer Ausgangspunkt für ausgedehnte Wanderungen mit dem Boot, dem Rad oder zu Fuß zu unternehmen.

Glasklares Wasser lädt zum Baden, Tauchen und Angeln ein.

Einmalig im Land Brandenburg können Sie in Brandenburg campen und in Mecklenburg-Vorpommern im Dreetzsee baden.

Über unseren Campingplatz

Der Campingplatz

umfasst eine Fläche von 10,5 ha. Wir verfügen über 150 Touristen – und 150 Dauerstellplätze.

Die Stellplätze

sind teilweise parzelliert, naturbelassen und mit hohen Kiefern und Birken bewachsen. Sie haben die Wahl zwischen sonnigen und halbschattigen Plätzen. Alle Stellplätze liegen direkt oder in unmittelbarer Nähe am Ufer des Dreetzsees. An allen Stellplätzen ist ein Stromanschluss möglich.

Unsere Komfortplätze mit ca. 70 m² mit einem Wasser- u. Abwasseranschluss sowie einem Sat-Anschluss für Wohnwagen sind  sind von hohen Bäumen umgeben und zum Teil sonnig.

Zusätzlich bieten wir Ihnen Komfortplätze an, wo auch der Pkw direkt am Stellplatz parken kann.

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass Sie mit Ihrem Vierbeiner nicht an den Strand dürfen. Eine Hundebadestelle mit Liegewiese befindet sich ca. 300 m außerhalb des Campingplatzes.

Ihren Pkw

stellen Sie in die dafür vorgesehenen Parkplätze auf dem Campingplatz ab.

Die Kochgelegenheiten

die Mikrowelle und die Wasserkocher sowie die Kühl- und Gefrierschränke können Sie bei uns kostenlos zu nutzen.

Der großzügige Badestrand

mit Liegewiese, Wasserrutsche, Badeinsel und angrenzendem Spielplatz bietet kleinen und großen Gästen viel Badespaß. Der Sandstrand ist auch für kleinere Kinder geeignet, da das Ufer flach abfallend ist.

Ein Boot oder Fahrrad

für den nächsten Ausflug können Sie sich am Boots- und Fahrradverleih ausleihen. Es bieten sich hier vielfältige Möglichkeiten die Feldberger Seen und Wälder zu erkunden.

Slide background

Slide background

Slide background

Weitere Angebote

Freies W-Lan, auf Grund der geringen Bandbreite sind Streamingdienste nicht möglich

E-Ladestation für Elektroautos

Nutzen Sie die Gelegenheit mit Andrè von der Tauchbasis Luzindiver in die Tiefen der Feldberger Seen hinabzutauchen.

Lassen Sie den Tag mit einem romantischen Lagerfeuer am Lagerfeuerplatz ausklingen.

Zu Pfingsten und im Juli und August räuchert der Fischermeister Krempig an den Wochenenden frischen Fisch vor Ort. Lassen Sie sich verführen von dem Duft unserer Spezialitäten aus dem Steinbackofen oder vom köstlichen Bratenduft eines Wildschweins.

Auf dem Campingplatz finden sie zusätzlich eine Gaststätte und einen Laden.

In der Hauptsaison bieten wir eine Kinderanimation und Puppentheater an.

Aus Sicherheitsgründen sind Feuerschalen, Feuerkörbe sowie ein Einweggrill nicht erlaubt.

Einige Handynetze, wie e.plus oder O2 sind zum Teil nicht zu empfangen.